NMa herziet Richtsnoeren voor de zorgsector

31 december 2000

Op 12 december 2007 heeft de NMa de nieuwe Richtsnoeren voor de zorgsector gepubliceerd. Het betreft met name een herziening van de eerdere richtsnoeren, die dateerden van oktober 2002. De reden voor de herziening komt met name vanwege een aantal fundamentele ontwikkelingen in de zorgsector door wijziging van regelgeving, rechtspraak en initiatieven vanuit de zorgsector zelf.

De Richtsnoeren voor de zorgsector zijn bedoeld als hulpmiddel voor beroepsbeoefenaars, zorgverzekeraars en andere ondernemingen actief in de zorg. De Richtsnoeren geven inzicht welke vormen van samenwerking tussen zorginstellingen wel zijn toegestaan en welke zijn verboden onder de Mededingingswet. In de herziene Richtsnoeren worden aanzienlijk meer praktijkvoorbeelden gegeven dan in het verleden het geval was.

De Richtsnoeren gaan uitgebreid in op een aantal samenwerkingsvormen, zoals onderhandelen via een zorgmakelaar, zuivere kwaliteitsafspraken, gemeenschappelijke inkoop, preferentiebeleid, waarneming, elektronische netwerken en informatie-uitwisseling. Ook de rol van brancheorganisaties en het concentratietoezicht komt ter sprake.
Tijdens de presentatie van de NMa agenda op 10 januari jl. heeft de voorzitter van de raad van bestuur van de NMa meegedeeld dat de zorgsector hem zorgen baart. De NMa zou aanwijzingen hebben dat er verboden kartelafspraken worden gemaakt. Dit zou ten koste gaan van de prijs en kwaliteit in de zorgsector. Het wekt dan ook weinig verbazing dat de zorgsector een van de speerpunten van de NMa is voor 2008.

Voor meer informatie naar aanleiding van het vorenstaande kunt u contact opnemen met Minos van Joolingen.