NMa handhaaft boetes in Wegener-zaak

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

12 september 2011

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (‘NMa’) handhaaft de boetes van in totaal ruim EUR 20 miljoen voor Wegener en vijf personen die zij eerder oplegde. De NMa heeft de bezwaren van het uitgeverijconcern en de beboete personen ongegrond verklaard. De NMa beboette Wegener en vijf bestuursleden van het bedrijf vorig jaar omdat zij zich niet aan de voorwaarden hielden die werden gesteld aan de overname door Wegener van VNU Dagbladen in 2000.

Voorgeschiedenis 
Wegener is door de overname van VNU Dagbladen in 2000 eigenaar geworden van BN/De Stem. Wegener was toen reeds eigenaar van  die de Provinciale Zeeuwse Courant (‘PZC’). In Zeeuws-Vlaanderen verzorgt PZC de editie Zeeuws-Vlaanderen en BN/De Stem geeft de editie Zeeland uit. Door de overname van VNU Dagbladen ontstond een machtspositie in Zeeuws-Vlaanderen. Beide dagbladen zouden niet meer met elkaar hoeven concurreren. Dit zou negatieve gevolgen voor de lezer kunnen hebben. Denk aan prijsverhogingen en verschraling van de inhoud van beide kranten. Om die reden werd aan de overname een voorschrift verboden. In het voorschrift werd bepaald dat de krantentitels PZC en BN/De Stem op redactioneel niveau van elkaar gescheiden moesten blijven

De NMa beboette Wegener en vijf bestuursleden vorig jaar omdat zij zich niet aan het voorschrift hielden.  

In juli heeft Wegener de NMa nog verzocht het voorschrift af te schaffen. Dit verzoek is door de NMa afgewezen. Wegener kon de NMa er niet van overtuigen dat de marktomstandigheden in Zeeuws-Vlaanderen dusdanig zijn gewijzigd dat het voorschrift niet meer nodig is. Daarnaast vormt het voorschrift geen onevenredige belasting voor Wegener betekent. Als Wegener zich niet houdt aan het voorschrift, dan verbeurt Wegener een dwangsom van EUR 1 miljoen per kwartaal tot een maximum van EUR 20 miljoen.

Bezwaarfase 
Betrokken partijen hebben bezwaar ingesteld tegen opgelegde boetes. Anders dan de Bezwaar Adviescommissie (‘BAC’), een adviesorgaan met onafhankelijke leden, is de NMa van mening dat het voorschrift duidelijk is. Wegener heeft steeds geweten wat er van haar wordt verwacht. Om die reden kon er dan ook geen misverstand bestaan over het feit dat de onderlinge onafhankelijkheid van de PZC en de BN/De Stem in Zeeuws-Vlaanderen gegarandeerd moest worden. Hierdoor was het dus ook niet toegestaan de (regio)redacties van deze twee concurrerende dagbladen samen te voegen en een gezamenlijk commercieel beleid te laten voeren. De NMa ziet geen aanleiding de boetes te matigen. 

Beroep
Tegen het besluit op bezwaar is beroep mogelijk bij de Rechtbank Rotterdam en daarna eventueel hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Wegener heeft op 31 augustus jl. bekend gemaakt beroep aan te tekenen tegen het besluit van de NMa.