NMa Beboet Sara Lee wegens verbreken zegel

31 december 2000

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft Sara Lee (onder meer bekend van Douwe Egberts) een boete opgelegd van EUR 269.000 wegens het verbreken van een zegel.

De NMa heeft de bevoegdheid om kamers en/of kasten te verzegelen als het onderzoek, waarin de NMa zoekt naar bewijs van een overtreding van de Mededingingswet meerdere dagen in beslag neemt. Door het verbreken van het zegel is mogelijk kostbaar bewijsmateriaal voor de NMa verloren gegaan.

Sinds de gewijzigde Mededingingswet op 1 oktober 2007 is de NMa bevoegd voor een dergelijke overtreding een boete op te leggen die kan oplopen tot maximaal EUR 450.000,-. Voorheen kon de NMa slechts aangifte doen bij het OM. Het is de eerste keer dat de NMa hiervoor een boete oplegt.