Nieuwe wetten met ingang van 1 juli 2013

02 juli 2013

Inmiddels is het goed gebruik van de Nederlandse Rijksoverheid elk halfjaar op vaste momenten nieuwe wetten in te doen gaan. Dit bevordert de rechtszekerheid voor burgers en bedrijven. BANNING Advocaten geeft u een overzicht van de nieuwe wetten per 1 juli 2013, voor zover de mededinging betreft.

Schadevergoeding na onrechtmatig overheidshandelen

Het recht op schadevergoeding als de overheid een onrechtmatig besluit heeft genomen, wordt eenvoudiger en toegankelijker. Met name is wat gedaan aan de ingewikkelde bevoegdheidsverdeling tussen verschillende rechters voor degene die aanspraak wil maken op zo’n schadevergoeding. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de overheid schade moet vergoeden, omdat ten onrechte een vergunning werd geweigerd. Voor burgers is het nu nog lastig om uit te maken bij welke rechter zij in een bepaald geval moeten zijn. De nieuwe regeling geeft duidelijk aan hoe de verdeling is tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter. Voor gevallen waarin de bestuursrechter bevoegd is, is er een laagdrempelige en eenvoudige procedure in de Algemene wet bestuursrecht opgenomen om schade als gevolg van onrechtmatig overheidshandelen vergoed te krijgen.

Vastgoedtransacties beter toetsen

Verder wordt een uitbreiding van de Wet Bibob van kracht. De huidige regeling was al van toepassing op vergunningen voor evenementen, horeca, bordelen, coffeeshops, bouw en milieugunningen. Daar zijn nu bij gekomen: vergunningen voor kamerverhuurders, vastgoedtransacties van de (rijks)overheid, vergunningen voor strategische goederen (o.a. wapens) en kansspelexploitatievergunningen.  Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid en vrijheid om maatwerk in de toepassing te bevorderen. Doordat de lokale problematiek kan verschillen mogen zij zelf bepalen op welke gemeentelijke vergunningen zij Bibob willen toepassen. Ook dalen de administratieve lasten voor ondernemers.

Meer nieuwe wetten

Voor informatie over andere nieuwe wetten, zoals bij massavorderingen na faillissement of het Europese bewijsverkrijgingsbevel, verwijzen wij u graag naar het persbericht van de Rijksoverheid.

Meer weten?

Mail met Adriaan Buyserd.

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven