Nieuwe Wetgeving Die Van Kracht Wordt Met Ingang Van 1 Juli 2013: Wat Moet U Weten?

02 juli 2013

Het is inmiddels een gevestigde praktijk dat de Nederlandse Rijksoverheid elke zes maanden op vaste tijdstippen nieuwe wetten invoert. Dit zorgt niet alleen voor rechtszekerheid voor burgers en bedrijven, maar biedt ook duidelijkheid omtrent regulaties en new op te volgen procedures. Bij BANNING Advocaten houden we graag de vinger aan de pols. Hieronder geven we een overzicht van de nieuwe wetten die per 1 juli 2013 van kracht zijn, vooral met betrekking tot mededingingskwesties.

## Ontvang schadevergoeding na onrechtmatige handeling door de overheid

Om het recht op schadevergoeding toegankelijker en eenvoudiger te maken, zijn er aanpassingen gedaan aan de complexe verdeling van bevoegdheden tussen diverse rechters. Voorheen was het een uitdaging voor burgers om te bepalen welke rechter zij moesten benaderen als zij aanspraak wilden maken op een schadevergoeding. Dit is met name het geval als de overheid schade moet vergoeden vanwege het onjuist weigeren van vergunningen. De nieuwe regeling schept duidelijkheid over de bevoegdheidsverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter. Voor gevallen waar de bestuursrechter bevoegd is, bestaat er nu een laagdrempelige procedure in de Algemene Wet Bestuursrecht om schadevergoeding te verkrijgen voor onrechtmatige acties van de overheid.

## Beter toezicht op vastgoedtransacties

Daarnaast is de Wet Bibob uitgebreid. Deze wet was al van toepassing op vergunningen voor evenementen, horeca en bordelen, als ook vergunningen voor bouw en milieu. Met de nieuwe wetgeving zullen vergunningen voor kamerverhuur, overheidsvastgoedtransacties, strategisch goederenverkeer (zoals wapens) en kansspelexploitatie ook onder het toezicht van deze wet vallen. Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid en vrijheid in hun inspectietaken, wat maatwerk en effectiviteit ten goede komt. Verder zullen ondernemers profiteren van verminderde administratieve lasten.

Mocht u meer informatie willen over andere nieuwe wetten, zoals regelgeving omtrent massavorderingen na een faillissement of het Europese bewijsverkrijgingsbevel, verwijs ik u graag naar het officiële persbericht van de Rijksoverheid.

Wilt u meer weten? U kunt via deze link contact opnemen met Adriaan Buyserd.

Blijf ook op de hoogte van toekomstige updates. Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.