ACM introduceert nieuwe regels naar aanleiding van de Stroomlijningswet: een gedetailleerde analyse

04 augustus 2014

Sinds april 2013 is de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) aan de slag gegaan. Dit is bepaald door de Instellingswet die de samenvoeging van de NMa, OPTA en de Consumentenautoriteit tot één nieuwe markttoezichthouder, de ACM, regelde. Naast de Instellingswet was er een ander wetgevingstraject gaande die de samenvoeging van de verschillende toezichthouders verder optimaliseerde. Dit traject gaat onder de noemer Stroomlijningswet, die op 1 augustus 2014 in werking trad.

De Stroomlijningswet helpt een gestroomlijnd en vereenvoudigd proces binnen de ACM realiseren met als doel een uniforme werkwijze te hanteren binnen de ACM. Daarnaast brengt de Stroomlijningswet ook enkele significante materiële veranderingen teweeg. Hier zijn de belangrijkste wijzingen:

  • Zwijgrecht niet langer geldig voor voormalige werknemers: Een aanzienlijke verandering is dat het zwijgrecht niet meer van toepassing is op voormalige werknemers. Dit verschilt van eerdere uitspraken van de hoogste bestuurlijke rechtbank, het CBb, die in 2012 oordeelde dat ook voormalige werknemers aanspraak konden maken op het zwijgrecht, behalve degenen die als feitelijk leidinggevende beschouwd kunnen worden (en die afzonderlijk door de ACM beboet kunnen worden). Zij kunnen nog wel aanspraak maken op het zwijgrecht.
  • Verhoogde fusiedrempels: Voor samenwerkingsverbanden, zoals fusies, is de wereldwijde omzetdrempel verhoogd naar EUR 150 miljoen. Dit bedrag wordt aangepast aan de inflatie en was destijds, bij de invoering van de Mededingingswet in 1998, EUR 113.450.000 (250 miljoen gulden).
  • Uitbreiding Legal privilege: De Stroomlijningswet bepaalt expliciet dat Legal privilege van toepassing is op alle geschriften tussen de marktorganisatie en de advocaat. Daarbij vervalt de eerdere beperking die stelde dat de correspondentie moet gaan over mededingingsrechtelijke onderwerpen.
  • Openbaarmaking van boetebesluiten: De insteek ten opzichte van besluiten die de ACM neemt, is openbaarheid. Uitzondering hierop zijn die gegevens die niet bekendgemaakt kunnen worden volgens de Wet Openbaarheid Bestuur.

Wil je meer weten over de achtergrond van deze wet? Stuur dan gerust een mail naar Silvia Vinken (LinkedIn hier en website ).

Wil je op de hoogte blijven? Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.