Nieuwe eisen aan combinaties

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

11 oktober 2009

Op 1 oktober 2009 zijn de nieuwe beleidsregels van Economische Zaken (‘EZ’) inzake combinatievorming in werking getreden. Deze beleidsregels zijn opgesteld om duidelijkheid te verschaffen in hoeverre bouwcombinatieovereenkomsten onder de Mededingingswet na 1 januari jl. nog geoorloofd zijn.

Per 1 januari 2009 is het Besluit vrijstelling combinatieovereenkomsten, dat 11 jaar van kracht is geweest, komen te vervallen. Vanaf die datum is het aan aannemers/combinanten zelf om te beoordelen of het vormen van een bouwcombinatie is toegestaan. In de nieuwe beleidsregels is het toetsingskader van de Nederlandse mededingingsautoriteit (‘NMa’) weergegeven. Kort gezegd, zijn samenwerkingsverbanden nog steeds toegestaan als bedrijven geen concurrenten zijn of zelfstandig niet kunnen inschrijven. Samenwerking tussen diverse bedrijfsonderdelen van eenzelfde concern blijft eveneens geoorloofd.

Ten opzichte van het inmiddels vervallen vrijstellingsbesluit is het verschil dat combinaties niet meer zijn toegestaan als bedrijven afzonderlijk kunnen inschrijven of vooraf afspraken maken over onderaanneming en afzien van inschrijving. Een ander punt van aandacht is dat aannemers die eerder zijn beboet door de NMa bij een nieuwe overtreding een dubbel zo hoge boete opgelegd kunnen krijgen.