Nieuwe De-minimissteun Verordening Geïntroduceerd: Weinig Nieuwe Elementen Onder De Zon

13 januari 2014

Op de eerste dag van 2014, 1 januari, trad de nieuwe de-minimissteun verordening in werking. De richtlijn blijft van kracht tot het einde van 2020. Maar in vergelijking met het verleden, is er niet veel veranderd. De verschillen met de verordening die eerder van kracht was, zijn erg gering.

Ondanks de fervente lobby in Brussel om het steunplafond te verhogen, blijft de basisregel in de nieuwe verordening ongewijzigd, namelijk dat overheden in een tijdsspanne van drie belastingjaren per bedrijf maximaal EUR 200.000 aan steun mogen toekennen. De lobby van de lidstaten om geen nationale, centrale registers voor de-minimissteun te hoeven opzetten, bleek wel succesvol te zijn. In het onderhandelingsspel in Brussel lijken deze twee zaken tegen elkaar te zijn uitgespeeld.

Wat is er dan wel aangepast? Om te beginnen, verheldert de nieuwe verordening dat bedrijven in sectoren waar de de-minimisverordening niet van toepassing is (waaronder de landbouwsector) nog altijd de-minimissteun mogen ontvangen voor activiteiten die wel onder de verordening vallen. Echter, dit geldt alleen als er passende maatregelen zijn genomen, zoals een scheiding van de activiteiten of een opsplitsing van de kosten, om ervoor te zorgen dat uitgesloten sectoren geen de-minimissteun ontvangen.

Een andere nieuwe toevoeging is dat de verordening nu in artikel 2 een definitie geeft van wat zij verstaan onder ‘één onderneming’. Dit heeft in de praktijk geen grote impact, aangezien de definitie voornamelijk een codificatie is van vaste rechtspraktijken.

Een belangrijkere wijziging voor de praktijk is de verheldering dat de de-minimissteun limiet geldt per lidstaat (artikel 3 lid 2). Multinationale bedrijven kunnen voor hun buitenlandse dochterondernemingen per lidstaat de-minimissteun aanvragen.

Ten slotte bevat de nieuwe verordening in artikel 4 regels voor de berekening van het bruto-subsidie-equivalent en verheldert wanneer steun vervat in leningen als transparante de-minimissteun worden beschouwd.

Wilt u meer weten?

Neem gerust contact op met Martijn Jongmans via e-mail.

Wilt u op de hoogte blijven? 

Download dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven.