De Nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening Staatssteun: Een Gedetailleerde Inleiding en Analyse

27 mei 2014

Op 21 mei 2014 heeft de Europese Commissie een nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) voor staatssteun in werking gesteld. Deze verordening maakt het voor (decentrale) overheden eenvoudiger om financiële steun te geven in bepaalde gebieden zonder voorafgaande meldingsplicht bij de Commissie. De AGVV trad van kracht op 1 juli 2014.

Verbod op staatssteun: De Europese Unie streeft naar gelijke concurrentievoorwaarden voor alle bedrijven in de interne markt. Wanneer bedrijven staatssteun ontvangen, kan dit de concurrentievoorwaarden verstoren. Het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (‘VWEU’) verbiedt daarom steun van overheden aan bedrijven.

Elke vorm van staatssteun moet in principe worden gemeld bij de Europese Commissie. De Commissie beoordeelt dan of er inderdaad sprake is van steun en zo ja, of deze steun in lijn is met de gemeenschappelijke markt. Zolang de Commissie nog geen besluit heeft genomen over een melding, mag voorgenomen steun niet worden uitgevoerd (standstill plicht).

Uitzonderingen: Er bestaan enkele uitzonderingen op het verbod van staatssteun die het overheden mogelijk maken bedrijven te ondersteunen zonder dit te moeten melden bij de Commissie. In 2008 bundelde de Europese Commissie een aantal van deze uitzonderingen in de AGVV, en introduceerde tegelijkertijd nieuwe vrijstellingsmogelijkheden. Onder voorwaarden zijn bijvoorbeeld regionale steunmaatregelen, steun voor het MKB, steun voor onderzoek en ontwikkeling en milieusteun vrijgesteld van de aanmeldplicht.

Herziene AGVV: In 2012 presenteerde de Commissie haar plannen voor een grondige herziening van de staatssteunregels. Deze herziening beoogt de staatssteunregels en -procedures te vereenvoudigen, en “duurzame, intelligente en inclusieve groei” te bevorderen. De herziening vormt een belangrijke pijler van het hervormingsprogramma van de Commissie.

De nieuwe AGVV bevat een vrijstelling voor grotendeels dezelfde categorieën van steun als de oude AGVV. Voor deze bestaande vormen van steun zijn in de nieuwe AGVV echter verschillende veranderingen geïntroduceerd, waaronder hogere aanmeldingsdrempels en gunstigere steunintensiteit.

De Commissie heeft ook verschillende nieuwe categorieën van steun geïntroduceerd, waaronder: steun voor innovatieclusters, vergoedingsregelingen voor schade veroorzaakt door natuurrampen, sociale steun voor het vervoer van bewoners van afgelegen gebieden, steun voor breedbandinfrastructuur, en meer.

De specialisten van BANNING kunnen u helpen om binnen de kaders van de nieuwe AGVV steunmaatregelen op te zetten die niet hoeven te worden aangemeld bij de Commissie.

Meer weten?

Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Martijn Jongmans.

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.