Nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen

expertise:

Mededinging & Regulering

16 januari 2014

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement drie nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen: één voor klassieke aanbestedingen, één voor publieke nutsfuncties en één voor concessies. Na publicatie in het Publicatieblad van de EU hebben de lidstaten 24 maanden de tijd om de richtlijnen in hun rechtsorde te implementeren. Voor Nederland betekent dit dat uiterlijk begin 2016 de op 1 april 2013 in werking getreden Aanbestedingswet moet worden aangepast aan de nieuwe Europese regels

Voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen zie het persbericht van het Europees Parlement en de website van Europa Decentraal.