Nieuw wetsvoorstel om positie van leveranciers uit MKB te versterken

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

27 maart 2011

Op 25 februari 2011 hebben een drietal Tweede Kamerleden een nieuw wetsvoorstel ingediend om de Mededingingswet te wijzigen zodat de positie van leveranciers uit het midden- en kleinbedrijf (“MKB”) wordt versterkt. Door het nieuwe wetsvoorstel, een zogenoemde novelle, wordt het reeds op 15 juni 2010 door de Eerste Kamer goedgekeurde wetsvoorstel betreffende een verruiming van de bagatelvrijstelling uit de Mededingingswet van 5% naar 10% gewijzigd. Door de wijziging zal de nieuwe bagatelvrijstelling alleen van toepassing zijn op afspraken binnen Nederland met Nederlandse bedrijven.

Op 15 juni 2010 is het voorstel van wet van de Tweede Kamerleden Ten Hoopen, Aptroot en Vos inhoudende een wijziging van de Mededingingswet waardoor de bagatelvrijstelling van 5% naar 10% zou worden verhoogd door de Eerste Kamer aangenomen. De bagatelvrijstelling houdt in dat ondernemingen met een marktaandeel van onder de 10% niet onder het kartelverbod vallen. Deze ondernemingen kunnen hierdoor bijvoorbeeld inkoopcombinaties vormen zonder te hoeven toetsen of dit onder het kartelverbod is toegestaan. De overheid hoopt dat hierdoor het evenwicht tussen kleine leveranciers en grote afnemers met inkoopmacht enigszins wordt hersteld.

Het voorstel van wet van 15 juni 2010 zag echter op alle afspraken tussen bedrijven waarop mogelijk ook de Europese mededingingsregels van toepassing zijn. Deze ruime, algemene bagatelvrijstelling is echter mogelijk onverenigbaar met het Europese Mededingingsrecht. Op grond van het Europese Mededingingsrecht zijn namelijk zogenoemde “hardcore” afspraken nimmer vrijgesteld van het kartelverbod. Dit betreffen afspraken zoals prijsafspraken en markt- of klantenverdelingsafspraken. Het is lidstaten van de Europese Unie niet toegestaan om maatregelen te treffen die ook van toepassing zijn op afspraken die de handel tussen lidstaten beïnvloeden en die mogelijk in strijd zijn met Europese regelgeving. Om deze reden hebben de drie Tweede Kamerleden Verburg, Aptroot en Dijksma een novelle ingediend ter wijziging van het eerdere wetsvoorstel. In deze novelle is duidelijk neergelegd dat de verruimde vrijstelling van het kartelverbod niet van toepassing is op afspraken die binnen de reikwijdte van het Europese kartelverbod kunnen vallen. Het Nederlandse MKB kan dus alleen een beroep doen op deze nieuwe bagatelvrijstelling indien het gaat om afspraken op de Nederlandse markt met Nederlandse afnemers.

De novelle is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer en zal na goedkeuring tegelijk met het reeds goedgekeurde wetsvoorstel van 15 juni 2010 in werking treden. Het is nog niet bekend wanneer dit zal plaatsvinden.