Nieuw wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden (BETS)

expertise:

Familie- & Erfrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

17 november 2015

In begin 2014 werd een concept wetsvoorstel gepresenteerd ter bescherming van erfgenamen tegen onverwachte schulden. Op grond van de huidige jurisprudentie rond art. 4:192 BW kan er zodanig snel sprake zijn van impliciete zuivere aanvaarding van een nalatenschap door erfgenamen, dat dit gebeurt zonder dat erfgenamen zich ervan bewust zijn of zij die bedoeling hadden. Bevat de nalatenschap vervolgens al dan niet onverwachte schulden, dan zijn die erfgenamen ongewenst daarvoor aansprakelijk ook met hun privévermogen. Tegen deze ongewenste gevolgen wilde de wetgever met het concept wetsvoorstel de erfgenamen beschermen. 

Het concept wetsvoorstel is vervolgens naar aanleiding van verschillende reacties aangepast. Nu ligt er een nieuw wetsvoorstel, te weten het wetsvoorstel Bescherming Erfgenamen Tegen Schulden (BETS) met een Memorie van Toelichting. Ook dit wetsvoorstel beoogt erfgenamen te beschermen tegen aansprakelijkheid voor schulden van de nalatenschap. Dit tracht het voorstel te bereiken door minder snel een impliciete aanvaarding van de nalatenschap aan te nemen. Het voorgestelde nieuwe art. 4:192 lid 1 BW luidt: 

Een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt doordat hij goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt, aanvaardt daardoor de nalatenschap zuiver, tenzij hij zijn keuze reeds eerder heeft gedaan.” 

Hiermee zijn dus de gedragingen, die leiden tot zuivere aanvaarding, aanzienlijk beperkt ten opzichte van de huidige regeling. 

Opvallend is, dat in dit wetsvoorstel, opnieuw, niet is gekozen voor de oplossing dat erfgenamen standaard geacht moeten worden beneficiair te hebben aanvaard tenzij uitdrukkelijk alsnog zuiver worden aanvaard. Dat zou een nog betere bescherming van erfgenamen opleveren.