Nieuw: Rijksinkoopvoorwaarden voor IT-overeenkomsten

expertise:

Intellectueel Eigendomsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

30 juni 2010

Nadat de brancheorganisatie ICT~Office begin 2009 nieuwe algemene voorwaarden had gepubliceerd, is het nu de beurt aan de rijksoverheid met de aanstaande publicatie van de zogenaamde ARBIT-voorwaarden (Algemene Rijksinkoopvoorwaarden bij IT-overeenkomsten). Waar de ICT~Officevoowaarden 2009 de oude Fenit-voorwaarden uit 2003 vervingen, vervangen de ARBIT-voorwaarden de oude zogenaamde BiZa-voorwaarden van begin jaren ’90.

Volgens planning zal de ministerraad op 9 juli a.s. deze voorwaarden behandelen en goedkeuren, waarna ze in de loop van de zomer zullen worden gepubliceerd. Enkele belangrijke bepalingen zijn al naar buiten gekomen, zoals:

  • De aansprakelijkheid voor vermogensschade is maximaal vier maal de opdrachtvergoeding;
  • Leveranciers moeten zich informeren over de doelstellingen, en de organisatie van de opdrachtgever onderzoeken;
  • Bij problemen in de samenwerking met andere programmatuur of apparatuur moeten leveranciers gezamenlijk met elkaar en opdrachtgever pogen de oorzaak te achterhalen en een oplossing te vinden;
  • Risico’s voor beschadiging of verlies van producten zijn reeds vanaf de aflevering voor rekening van de opdrachtgever;
  • Partijen moeten zorgen voor een interne escalatieprocedure, zodat geschillen tussen partijen eerst aan een voldoende onafhankelijk hoger niveau binnen de organisatie van opdrachtgever kunnen worden voorgelegd;
  • De leverancier garandeert dat hij gebreken die zich binnen een jaar na acceptatie voordoen, gratis zal herstellen;
  • De leverancier garandeert dat hij de voor opdrachtgever verrichte prestatie gedurende 5 jaar kan onderhouden waarvan 3 jaar overeenkomstig de bijzondere bepalingen Onderhoud van de ARBIT-voorwaarden;
  • Opdrachtgever moet de leverancier binnen 14 dagen meedelen of hij de prestatie accepteert dan wel melden welke (redelijke) langere termijn hij daarvoor nodig heeft.

In afwachting van de officiële vrijgave onthouden de betrokkenen zich nog van commentaar.

Duidelijk is dat de voorwaarden van beide instanties (ICT~Office en Rijksoverheid) in zekere mate naar elkaar toe schuiven. Immers de ICT~Officevoorwaarden van 2009 zijn meer “middle of the road” dan de Fenit-voorwaarden van 2003; dat is ook het geval met de nieuwe ARBIT-voorwaarden ten opzichte van de buiten gebruik te stellen BiZa-voorwaarden die door de leveranciers vaak werden omschreven als “wurgend”.