Nieuw Oranje Handelsmissiefonds gelanceerd om Nederlandse MKB-exporteurs te ondersteunen

27 augustus 2013

MKB Nederland: Het gloednieuwe Oranje Handelsmissiefonds heeft als doel jaarlijks 10 middelgrote bedrijven te ondersteunen bij het creëren van een internationale netwerkaanwezigheid. Gekozen bedrijven kunnen bijvoorbeeld deel uitmaken van handelsmissies, of een stand bemachtigen op een belangrijke internationale beurs. Bovendien krijgen ze hulp bij het opgericht krijgen van een exportorganisatie.

De initiatiefnemers van het Oranje Handelsmissiefonds, ING, KLM en MKB-Nederland – met de steun van Buitenlandse Zaken – hebben de ambitie om Nederlandse ondernemers aan te moedigen en te inspireren om hun blikveld te verruimen naar andere landen. Er is een aanzienlijk onbenut potentieel, maar veel middelgrote bedrijven ontbreekt het aan het netwerk of de financiële middelen om zelfstandig buitenlandse markten te betreden.

De export is gedurende vele jaren – zeker tijdens deze periode van economische recessie – de belangrijkste groeimotor van de Nederlandse economie geweest. Elke geëxporteerde euro genereert 66 cent voor de Nederlandse economie, verdeeld over zowel de exporteurs zelf als de bedrijven die aan hen leveren.

Uit een enquête van het ING Economisch Bureau onder 400 ondernemers, uitgevoerd bij de lancering van de campagne van het Oranje Handelsmissiefonds, blijkt dat internationaal actieve mkb’ers beter presteren dan hun collega’s die zich enkel op de Nederlandse markt richten en ze zijn optimistischer over exportgroei. Ze geven aan behoefte te hebben aan overheidssteun, waarbij zakelijke match-making de voorkeursvorm is.

Echter, mkb-ondernemers ervaren verschillende belemmeringen bij het internationaliseren van hun bedrijf. Het vinden van zakelijke partners, het verkrijgen van financiering en een gebrek aan tijd worden genoemd als de voornaamste hindernissen. Ook een gebrek aan managementvaardigheden, en buitenlandse wet- en regelgeving, zijn veelvoorkomende obstakels, vooral in opkomende markten en snel groeiende economieën.

Aanmelden

Bedrijven kunnen zich vanaf nu aanmelden via de site van het fonds www.oranjehandelsmissiefonds.nl. Hierna zal de selectie van kandidaten plaatsvinden. De verhalen van deze ondernemers zullen worden gedeeld om ook andere ondernemers te inspireren hun voorbeeld te volgen.

Meer weten?

Mail gerust naar Adriaan Buyserd.

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.