Nieuw Oranje Handelsmissiefonds voor exporterend MKB

27 augustus 2013

MBK Nederland: Een nieuw Oranje Handelsmissiefonds wil jaarlijks 10 middelgrote bedrijven helpen met het opzetten van een internationaal netwerk. Geselecteerde bedrijven kunnen bijvoorbeeld mee op handelsmissies of krijgen een stand op een grote internationale beurs. En ze krijgen begeleiding bij het opzetten van een exportorganisatie. 

De initiatiefnemers van het Oranje Handelsmissiefonds, ING, KLM en MKB-Nederland – hierin gesteund door Buitenlandse Zaken – willen Nederlandse ondernemers stimuleren en inspireren om hun horizon te verbreden naar andere landen. Er is nog veel onbenut potentieel, maar veel middelgrote bedrijven hebben het netwerk of het geld niet om zelfstandig buitenlandse markten te verkennen.

De export is al jaren – ook juist in deze periode van economische recessie – de belangrijkste groeimotor van de Nederlandse economie. Iedere euro export levert 66 cent op voor de Nederlandse economie, verdeeld over zowel de exporteurs zelf als aan de aan hen toeleverende bedrijven.

Uit een enquête van het ING Economisch Bureau onder 400 ondernemers, in het kader van de start van de campagne van het Oranje Handelsmissiefonds, blijkt dat internationaal actieve mkb’ers beter presteren dan hun collega’s die zich puur op de Nederlandse markt richten en positiever zijn over exportgroei. Ze hebben behoefte aan steun van de overheid, waarbij match-making met zakelijke partners de belangrijkste vorm is.

Mkb-ondernemers ondervinden echter verschillende belemmeringen bij de internationalisering van hun bedrijf. Het vinden van zakelijke partners, financiering, en een gebrek aan tijd komen respectievelijk naar voren als de voornaamste belemmeringen. Daarnaast zijn, vooral in opkomende markten en snel groeiende economieën, een gebrek aan managementcapaciteit, en wet- en regelgeving in het buitenland vaak genoemde hindernissen.

Aanmelden

Bedrijven kunnen zich vanaf vandaag aanmelden op de site van het fonds www.oranjehandelsmissiefonds.nl, waarna de selectie van de kandidaten zal plaatsvinden. De verhalen van deze ondernemers zullen worden gedeeld om ook andere ondernemers te inspireren om dit voorbeeld te doen volgen.

Meer weten?

Mail vrijblijvend met Adriaan Buyserd.

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.