Nieuw financieringsstelsel kinderopvang

sector:

Onderwijs

13 december 2016

Inleiding
Branchepartijen en belangenorganisaties hebben met het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid een akkoord bereikt over de belangrijkste uitgangspunten van het wetsvoorstel Nieuw Financieringsstelsel Kinderopvang (ook wel genaamd Directe Financiering). Met dit voorstel wil het kabinet de financiering van kinderopvang eenvoudiger en inzichtelijker maken. 

Na de inwerkingtreding worden kinderopvangorganisaties rechtstreeks door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) betaald op basis van hun plaatsingsovereenkomst met de ouder en op de voorwaarde dat de ouder de eigen bijdrage heeft voldaan. Hierdoor krijgen ouders meer financiële zekerheid en wordt het achteraf terugvorderen van “toeslagen” bij de ouder teruggedrongen. Ook is  deze vorm van financiering minder gevoelig voor fouten en fraude. 

Het streven is om dit financieringsstelsel geleidelijk vanaf 1 januari 2019 in te voeren. Per 1 januari 2020 dient het stelstel volledig ingevoerd te zijn. 

Hoe werkt het?
Nu betalen ouders het volledig factuurbedrag aan de kinderopvangorganisatie en krijgen zij op basis van hun inkomen kinderopvangtoeslag. Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel berekent DUO (eveneens op basis van het inkomen) de maandelijkse eigen bijdrage voor de ouder. De ouder betaalt die eigen bijdrage rechtstreeks aan DUO. DUO vult op haar beurt de eigen bijdrage van de ouder aan met de overheidsbijdrage (de voormalige kinderopvangtoeslag). Daarna maakt DUO het hele factuurbedrag over naar de kinderopvangorganisatie. 

Wat verandert er nog meer?
Betaalt de ouder voornoemde eigen bijdrage niet dan stuurt DUO een herhaalincasso. Heeft ook dat niet geleid tot betaling dan komt het debiteurenbeheer en het daarmee gepaard gaande incassorisico’s te liggen bij de kinderopvangorganisatie. In dat geval kunnen kinderopvangorganisaties (mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan) bij DUO  inzage vragen in de hoogte van de openstaande eigen bijdrage van de ouder. Die bevoegdheid krijgt de kinderopvangorganisatie pas als de herhaalincasso niet tot betaling heeft geleid en er geen betalingsregeling met de ouder is afgesproken. DUO dient de ouder eerst over het verzoek tot inzage te informeren en is daarbij uiteraard gebonden aan de privacywetgeving.  

Heeft u vragen over dit blog? Stel deze dan gerust aan een van de specialisten van het team Onderwijs. Zij helpen u graag verder.