Termijnoverschrijding die niet te verontschuldigen is: de prijs van de (planten)ui wordt behoorlijk hoog

22 juni 2014

Op 17 juni 2014 is er door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een uitspraak gedaan in een zaak tussen de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en twee bedrijven die zich bezighouden met het telen, verwerken en verhandelen van plantuien in hun eerste teeltjaar.

De ACM had deze bedrijven beboet wegens een overtreding van artikel 6 van de Mededingingswet (Mw) en artikel 101 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie(VWEU). Volgens het CBb had de rechtbank Rotterdam hiervoor al correct geoordeeld dat er geen sprake was van een verschoonbare termijnoverschrijding.

De ondernemingen hadden op 31 januari 2013 bezwaar aangetekend tegen het besluit. Ze waren echter iets te laat met de bezwaarprocedure, gezien de wettelijke termijn van 6 weken (artikel 6:7 Awb). Hierdoor werden hun beroepen door de rechtbank als niet-ontvankelijk verklaard.

Het late indienen van het bezwaar stond niet ter discussie. Wat echter de vraag was, was of deze late indiening verschoonbaar zou zijn. De ondernemingen zelf stelden van wel omdat de bezwaartermijn pas zou beginnen te lopen na de publicatie van de openbare versie van het besluit. De rechtbank en het CBb waren het hier echter niet mee eens.

De algemene conclusie van deze zaak? Termijnen in het bestuursrecht zijn cruciaal en mogen niet overschreden worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan er sprake zijn van een verschoonbare termijnoverschrijding. Zoals deze zaak laat zien, wordt er zelfs van een professioneel juridisch dienstverlener verwacht dat hij de regels kent en zich eraan houdt. Een pijnlijke les voor de plantentuitelers, want ze zijn nu hun kans kwijt om de boete materieel aan te vechten.

Wil je meer weten over deze zaak? Neem dan gerust contact op met Silvia Vinken via mail. Zij kan je hier meer over vertellen. Je kunt haar ook op LinkedIn vinden hier.

Blijf op de hoogte van onze laatste updates door onze eBooks en nieuwsbrieven hier te downloaden. En voor meer informatie over mededingingsrecht, bezoek onze website.