Niet-besteksconforme inschrijver moet worden toegelaten tot onderhandelingsprocedure

08 januari 2014

In een recent gepubliceerde uitspraak oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland dat een niet-besteksconforme inschrijving voldoet aan de formele eisen van de aanbestedingsprocedure. De betreffende inschrijver moet daarom worden toegelaten tot de inmiddels door de aanbesteder gestarte onderhandelingsprocedure. De uitspraak staat haaks op een eerdere uitspraak van de rechtbank Utrecht.

Achtergrond van het geschil
In augustus 2013 is Zeestad een nationale meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure conform ARW 2012 (‘ARW’) gestart voor de herinrichting van een winkelstraat in Den Helder. Drie partijen, waaronder KWS, werden uitgenodigd om een inschrijving te doen.

Bij brief van 17 september 2013 ontving KWS bericht dat haar inschrijving niet-besteksconform is en op grond van artikel 7.16.1 ARW als ongeldig is aangemerkt. Uit de brief volgt dat de andere twee gegadigden wel geldig hebben ingeschreven maar dat hun inschrijvingen wegens budgetoverschrijding ex artikel 7.20.4 ARW onaanvaardbaar zijn verklaard. Zeestad geeft in de brief aan dat de procedure zal worden voortgezet middels een onderhandelingsprocedure waarvoor enkel de twee geldige inschrijvers worden uitgenodigd.

In geschil is of Zeestad KWS mag uitsluiten van de onderhandelingsprocedure. Partijen zijn met name verdeeld over de uitleg van de artikelen 5.1.2 aanhef en sub a, gelezen in samenhang met artikel 5.3.1 ARW. Op grond van deze bepalingen mag een aanbesteder overstappen op een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging, indien tijdens een voorafgaande aanbestedingsprocedure enkel onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen zijn gedaan en de onderhandelingsprocedure wordt opengesteld voor alle partijen die voldoen aan de formele vereisten van de voorafgaande procedure én  inschrijvingen hebben gedaan die voldoen aan de formele regels van die procedure.

Zeestad meent dat zij KWS niet mag uitnodigen voor de onderhandelingsprocedure, omdat haar inschrijving niet besteksconform is en daardoor niet voldoet aan de formele eisen. Volgens KWS legt Zeestad het begrip formele eisen te ruim uit en dienen ook inschrijvers die niet-besteksconform hebben ingeschreven tot de onderhandelingsprocedure te worden toegelaten.

De uitspraak
Volgens de voorzieningenrechter brengt een redelijke en op de praktijk afgestemde uitleg mee dat ook niet-besteksconforme inschrijvingen, zoals die van KWS, in overeenstemming zijn met de formele eisen van de aanbestedingsprocedure. Zeestad dient KWS alsnog tot de onderhandelingsprocedure toe te laten.|

Commentaar
De besproken uitspraak staat haaks op een eerdere (zeer summier gemotiveerde) uitspraak van de rechtbank Utrecht in een vergelijkbare kwestie. De voorzieningenrechter in Noord-Holland neemt nadrukkelijk afstand van deze uitspraak. Wat ons betreft is dat terecht en doen aanbesteders er in voorkomende gevallen verstandig aan de lijn Noord-Holland te volgen.

Meer weten?

Mail vrijblijvend Martijn Jongmans

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.