De nieuwe Nederlandse Franchisewet vereist onmiddellijke actie – Alles wat u moet weten

24 augustus 2020

Op 30 juni 2020 is de nieuwe Franchisewet door de Nederlandse Eerste Kamer goedgekeurd. De verwachting is dat deze wet per 1 januari 2021 in werking zal treden. De wettelijke bepalingen met betrekking tot goodwill, non-concurrentie en tussentijdse wijzigingen aan de franchiseformule zullen per 1 januari 2023 van kracht worden. Dit betekent dat franchisegevers slechts een kort moment hebben om reeds bestaande contracten in overeenstemming te brengen met de verplichte wettelijke bepalingen van de nieuwe Franchisewet. Voor internationale praktijken is actie bijzonder urgent, aangezien de nieuwe Franchisewet franchisegevers die gevestigd zijn in Nederland het recht geeft de verplichte principes van de wet in te roepen, ongeacht de keuze van het recht in de franchiseovereenkomst. Het is daarom aan te raden om bestaande franchiseovereenkomsten te wijzigen om te voldoen aan het dwingend recht en om de potentieel ernstige financiële gevolgen van de nieuwe Franchisewet te verminderen.

Toepassingsgebied van de nieuwe Franchisewet

De nieuwe Franchisewet regelt, kort gezegd, (voor-)contractuele relaties waarbij een franchisegever een franchisenemer, in ruil voor een vergoeding, het recht en de verplichting verleent om een franchiseformule uit te voeren. Een aspirant franchisenemer en franchisegever zijn onderworpen aan, onder andere, verstrekkende openbaarmakingsverplichtingen in de pre-contractuele fase. Onder de nieuwe Franchisewet zijn contracterende partijen ook verplicht informatie openbaar te maken over voorgestelde wijzigingen aan de overeenkomst, investeringen die de franchisegever vereist van de franchisenemer, kennisgeving van een beslissing om een afgeleide formule te gebruiken, met inbegrip van een indicatie van de inhoud en reikwijdte van de afgeleide formule, enz. Het is ook vereist dat de franchiseovereenkomst stipuleert of er enige goodwill aanwezig is in het bedrijf van de franchisenemer; zo ja, wat de omvang van deze goodwill is; en in hoeverre deze goodwill toe te schrijven is aan de franchisegever. Dit is slechts een beperkte selectie van onderwerpen die bijzonder urgent zijn en de directe aandacht van franchisegevers vereisen.

Nieuwe Franchisewet van toepassing ongeacht de keuze van de wet

De nieuwe Franchisewet is van toepassing als de franchisenemer in Nederland is gevestigd en een contractuele clausule in strijd met de goodwill en non-concurrentie bepalingen (Artikel 290) is nietig, ongeacht het recht dat van toepassing is op de franchiseovereenkomst. Dit betekent in de praktijk dat partijen gerechtigd zijn om een ander regelend recht te kiezen, en dit zal een geldige keuze van de wet zijn. Toch, als het gaat om de onderwerpen die door de nieuwe Franchisewet worden geregeld, prevaleert de laatste wanneer de franchisenemer in Nederland gevestigd is.

Als u vragen heeft of meer informatie nodig hebt, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Paula Kemp.