Neutralisatie van Wav-boete door Europees Recht: Uitleg en Gevolgen

28 juli 2015

Inhoud: “Het Gerecht van de Europese Unie, de rechter in eerste instantie, heeft alle liggende zaken in het paraffinewas kartel afgewezen, met uitzondering van de zaak van de Italiaanse karteldeelnemer ENI. Deze wist aan te tonen dat de Europese Commissie fouten had gemaakt in haar berekening van de boete. Hierdoor heeft het Gerecht de kartelboete van ENI verlaagd van EUR 29,1 miljoen naar 18,2 miljoen.

In 2008 legde de Europese Commissie boetes op tot een bedrag van EUR 676 miljoen aan negen bedrijven waaronder Repsol, ExxonMobil, Total en Sasol. Deze bedrijven werd verweten de prijzen van paraffinewas kunstmatig hoog te hebben gehouden tussen 1992 en 2005. Het kartel kwam aan het licht toen Shell een verzoek tot clementie indiende en informatie aan de toezichthouder gaf in ruil voor boetevermindering of -immuniteit.

Op 12 december 2014 verwierp het Gerecht alle liggende zaken, behalve die van ENI. De Italiaanse producent betoogde succesvol dat de Europese Commissie een fout had gemaakt bij de berekening van hun boete van EUR 29,1 miljoen. Dit leidde tot een verlaging van de boete met meer dan EUR 10 miljoen naar EUR 18,2 miljoen. Repsol in Spanje, Tudapetrol in Duitsland, en bedrijven uit de Hansen & Rosenthal groep hadden minder geluk en kregen geen boetevermindering.

Eerder, in 2013 en 2014, behandelde het Gerecht een aantal andere zaken binnen hetzelfde kartel. Het Gerecht halveerde de boete die was opgelegd aan Sasol, van EUR 318 miljoen. Ook Esso, RWE en Total waren succesvol in het verminderen van hun kartelboetes.

De dossiers in het paraffinewas-kartel tonen aan dat karteldeelnemers die beboet zijn, met de juiste feiten en argumenten, potentieel honderden miljoenen aan boetevermindering kunnen krijgen. Het is daarom belangrijk om voorafgaand aan een mogelijke boete al af te stemmen op de criteria die de rechter hanteert.

Paraffinewas wordt onder andere gebruikt in kaarsen, papier en chemische eindproducten.

Hebt u een vraag over boetevermindering?

Mail vrijblijvend met Minos van Joolingen (Contact, LinkedIn) of Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn)

Wilt u op de hoogte blijven?

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.