Nationale Ombudsman: NMa tekort geschoten in haar informatievoorziening

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

10 oktober 2010

De Nationale Ombudsman heeft geoordeeld dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) tekort is geschoten bij haar informatievoorziening naar aanleiding van een vraag van een onderneming. De NMa heeft nagelaten de onderneming meteen door te verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat toen het vermoeden was gerezen dat mogelijk sprake was van een overtreding van de Mededingingswet. In een reactie laat de NMa weten dat ze het rapport zeer serieus neemt en haar beleid inmiddels heeft aangepast.  

De onderneming die de klacht indiende bij de Nationale Ombudsman belde in juni 2006 met de informatielijn van de NMa. De NMa verzocht de onderneming haar vragen schriftelijk toe te sturen. In een reactie hierop heeft de NMa de onderneming er op gewezen geen juridisch advies te kunnen geven. Maar deelde wel mee dat de informatie in goede orde was ontvangen en de vraag ter beantwoording naar een inhoudelijke specialist was gestuurd. In oktober 2006 heeft de NMa vervolgens een bedrijfsbezoek aan de onderneming gebracht en deelde de NMa aan de onderneming mee dat er een onderzoek was gestart naar het mogelijk overtreden van de mededingingswet. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een toezeggingsbesluit, waarbij de betrokken ondernemingen aangaven hun gedrag te staken en de NMa vervolgens afziet van verder onderzoek en het opleggen van een boete.

Nadat zonder succes een klacht over de hierboven beschreven gang van zaken was ingediend bij de NMa, wende de onderneming zich in 2009 tot de Nationale Ombudsman. De klacht hield onder andere in dat de NMa de vragen van de onderneming niet beantwoorde, maar wel om nadere informatie vroeg. Bovendien heeft de NMa niet meegedeeld dat de informatie voor een onderzoek zou worden gebruikt. De Nationale Ombudsman heeft geoordeeld dat bestuursorganen burgers de mogelijkheid dienen te geven hun procedurele kansen te benutten. Dit houdt in dat het bestuursorgaan de burger eerlijk en tijdig informeert wanneer een informatieverzoek als melding voor een onderzoek dient. Niet is gebleken dat de NMa de onderneming heeft aangeraden om voor haar specifieke vragen informatie in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat. De NMa heeft haar beleid ten aanzien van informatieverstrekking inmiddels aangepast. De Nationale Ombudsman is van oordeel dat in 2006 de informatieverstrekking echter niet voldeed.

In een reactie heeft de NMa laten weten het rapport van de Nationale Ombudsman zeer serieus te nemen. Al voordat het rapport uitkwam was de NMa begonnen haar beleid aan te passen. Er wordt nu duidelijk aangegeven dat de NMa geen juridisch advies kan geven en dat alle verstrekte informatie gebruikt kan worden voor toezichtstaken.