Na modernisering BV-recht ook aanpassing NV-recht?

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

06 augustus 2013

Na de flexibilisering van het BV-recht rijst de vraag of ook het NV-recht geflexibiliseerd dient te worden. De regelgeving voor BV’s en NV’s verschilde voor de invoering van het flexibele BV-recht weliswaar op een aantal punten, maar liep grotendeels parallel. Dient het NV-recht nu in navolging van het BV-recht ook te worden aangepast? Of bestaat daar geen reden toe?

Sinds de invoering van het flexibele BV-recht, kunnen er binnen de BV een veelvoud aan verschillende regelingen worden getroffen voor de interne verhoudingen. Dit in tegenstelling tot de NV waarbinnen dwingendrechtelijk een traditionele structuur gehandhaafd dient te worden. Voorts is de bescherming van schuldeisers bij de BV anders geregeld. De kapitaalbeschermingsregels zijn afgeschaft voor de BV, maar gelden nog wel voor de NV.

Om te bezien of het NV-recht aangepast dient te worden, is het van belang om te kijken wat de belangrijkste motieven zijn om te kiezen voor een NV in plaats van een BV. Met andere woorden, in welke behoefte voorziet de NV in de praktijk? Een NV is nodig wanneer:

  • de vennootschap een beursvennootschap moet zijn;
  • de vennootschap een financiële onderneming in de zin van de Wet op het financieel toezicht drijft; en
  • de vennootschap aandelen aan toonder wenst uit te geven.

Voorts bestaat in de praktijk de wens om een vennootschap te hebben met een herkenbare structuur (welke door dwingend recht is voorgeschreven) of waarvan een bepaalde garantie uitgaat. Denk bij dat laatste aan het minimum kapitaalvereiste van EUR 45.000,-. Ook in die situaties kiest men in de regel voor een NV.

Zonder afbreuk te willen doen aan de behoefte waarin de NV thans voorziet, heeft de Commissie vennootschapsrecht op 15 juli 2013 een aantal verbeterpunten aangedragen bij de minister van veiligheid en justitie. De meest in het oog springende voorgestelde wijzigingen zijn de volgende:

  • de mogelijkheid verschillende groepen aandelen te creëren, en de bijbehorend verschillende organen;
  • invoering van ‘vergadergerechtigden’ aan anderen dan aandeelhouders, bijvoorbeeld aan certificaathouders;
  • de mogelijkheid om aan een pandhouder of vruchtgebruiker van aandelen stemrecht toe te kennen;
  • de vereenvoudiging van besluitvorming buiten vergadering;
  • de afschaffing van de 10% grens bij de inkoop van eigen aandelen.

Daarnaast worden ook minder in het oog springende -maar daarom niet minder praktische- aanpassingen aangedragen, zoals de mogelijkheid om de algemene vergadering van aandeelhouders in het buitenland te organiseren en de mogelijkheid om de regeling van ontstentenis of belet voor bestuurders uit te breiden.

Zoals aangegeven gaat het nog ‘slechts’ om een advies. Maar de commissie die dit advies heeft aangedragen is niet de minste. Het is dan ook niet ondenkbaar dat een wijziging van het NV-recht op termijn plaats gaat vinden, hetgeen u nieuwe mogelijkheden oplevert uw onderneming in de vorm van een NV te drijven.