Monitor brengt ontwikkeling in krimpgebieden in beeld

22 mei 2013

Om de gevolgen van de bevolkingsdaling in delen van Nederland in beeld te brengen, is een  monitor ontwikkeld: de Demowijzer. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft de Demowijzer aan de Tweede Kamer aangeboden.

De Demowijzer geeft informatie over ontwikkelingen op terreinen als werk en inkomen, bedrijvigheid, woningmarkt en (zorg)voorzieningen. Tot op dorpsniveau kan worden ingezien of bijvoorbeeld sprake is van bovengemiddeld hoge langdurige werkloosheid. De Demowijzer geeft informatie over alle woongebieden in Nederland, zodat het mogelijk is deze met elkaar te vergelijken.

Een demonstratiefilmpje over de Demowijzer staat op www.demowijzer.nl/instructiefilms.