Mogen twee verschillende restaurants dezelfde handelsnaam gebruiken?

expertise:

Intellectueel Eigendomsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

28 juni 2016

Het kan een risico zijn om een naam te kiezen voor een restaurant die al door een ander restaurant wordt gebruikt. In de eerste plaats kan dat oudere restaurant zijn naam als merk hebben geregistreerd. Ook zullen er al snel handelsnaamrechten op de naam van het restaurant rusten, op grond waarvan het oudere restaurant in principe het gebruik van eenzelfde naam kan verbieden als er sprake is van verwarringsgevaar.

Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam. Hieronder bespreken we wat de overwegingen waren van de rechtbank over het merkenrecht en handelsnaamrecht en waarom de rechtbank tot het oordeel kwam dat er sprake was van inbreuk.

De advocaten van BANNING stonden in deze zaak de eisende partij bij.

De restaurants en hun handelsnamen

De eisende partij is een Turks restaurant dat al lange tijd handelt onder de naam Mevlana. Het heeft vier vestigingen in Den Haag. Het is mogelijk om in die vestigingen te eten, maar ook om af te halen of bestellingen te laten bezorgen. Mevlana heeft haar naam als woordmerk beschermd en haar logo als beeldmerk, beide voor de klassen waar restaurants en horecagelegenheden onder vallen. Het beeldmerk van Mevlana is hieronder weergegeven:

 

 

In Schiedam is onlangs een restaurant geopend dat onder meer de namen Mevlana, Houtskool-Grillhuis Mevlana en Mevlanapide Houtskool Grillhuis voert. Het publiek kan bij deze partij, die hierna ‘Mevlana Schiedam’ wordt genoemd, dezelfde gerechten bestellen als bij Mevlana. Mevlana Schiedam gebruikt onder meer het volgende logo:

 

 

Toets voor het merkenrecht

De rechtbank oordeelt eerst over het merkenrecht. Er is sprake van inbreuk op een merkrecht als er aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

  • die andere partij gebruikt een teken dat identiek of soortgelijk is aan het merk dat eerder werd geregistreerd;
  • die andere partij gebruikt dat teken voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten; en
  • er is sprake van verwarringsgevaar bij het publiek: het publiek denkt dat het om hetzelfde restaurant gaat (directe verwarring) of verwacht dat er een commerciële band is tussen partijen (indirecte verwarring).

De rechtbank constateert dat Mevlana Schiedam niet alleen de naam Mevlana gebruikt, maar ook een logo hanteert dat in hoge mate overeenstemt met het beeldmerk van Mevlana. Er is sprake van dezelfde kleurstelling, een sterk gelijkend lettertype en een overeenstemmend totaalbeeld. Ook de diensten van partijen zijn hetzelfde: zij exploiteren beide een Turks (afhaal)restaurant.

Daarnaast acht de rechtbank het van belang dat partijen dicht bij elkaar gevestigd zijn en het afzetgebied kan overlappen. Bovendien is er geen sprake van een oplettend publiek (het gaat bijvoorbeeld niet om dure of specialistische producten).

Door het gebruik van die naam en dat logo door Mevlana Schiedam kan er verwarring ontstaan bij het publiek en daarom oordeelt de rechtbank dat er sprake is van inbreuk op de merkrechten op zowel het woordmerk (de naam Mevlana) als het beeldmerk (het logo van Mevlana).

Toets voor het handelsnaamrecht

Mevlana gebruikt deze naam als naam voor haar onderneming en daarom kan zij naast merkrechten ook handelsnaamrechten inroepen. Een rechthebbende kan op grond van artikel 5A van de Handelsnaamwet optreden tegen een andere onderneming die een naam gebruikt die verwarringwekkend overeenstemt met een ouder merk.

Ten aanzien van het handelsnaamrecht acht de rechtbank het (opnieuw) van belang dat partijen handelen onder een vergelijkbare naam, (vrijwel) identieke diensten aanbieden en op korte afstand van elkaar zijn gevestigd. Bovendien maken beide ondernemingen gebruik van een website en van op het internet aangeboden afhaaldiensten.

De toevoegingen ‘Schiedam’, ‘Houtskool-Grillhuis’, ‘pide’ (dat is een Turks broodje) en ‘restaurant’ zien enkel op de plaats, de aard van de aangeboden producten en de bereidingswijze en nemen niet weg dat de naam van Mevlana Schiedam sterk overeenstemt met het merk van Mevlana. ‘Mevlana’ is ook steeds het meest onderscheidende onderdeel. Daarom neemt de rechtbank eveneens inbreuk aan op artikel 5A van de Handelsnaamwet.

Maakt het nog uit als die handelsnaam iets betekent?

Mevlana Schiedam voerde aan dat de naam Mevlana de naam is van een voor haar belangrijke historische persoon uit de streek Konya in Turkije. Daarom hecht zij eraan om juist die naam te voeren. Volgens de rechtbank is dat echter gelet op de merken van Mevlana niet voldoende om als gevolg daarvan die naam te kunnen gebruiken. Bovendien heeft Mevlana Schiedam volgens de rechter geen enkele moeite gedaan om afstand te houden van het logo van Mevlana, zoals blijkt uit de gebruikte typografie en de kleurstelling.

Toewijzing door de rechtbank

De rechtbank oordeelt dat Mevlana Schiedam binnen vier weken ieder gebruik van die naam moet stoppen. Ook moet Mevlana Schiedam een rectificatie plaatsen op haar website dat er sprake is van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Mevlana en moet zij de proceskosten van Mevlana vergoeden.

De uitspraak kan hier worden gelezen.

Vragen? Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in handelsnaamrecht, Elise Menkhorst, Evert van Gelderen of Denise Verdoold van BANNING.