Mogelijk boetes voor misleidende informatie bij fusie

09 maart 2014

De Europese Commissie misleiden over de marktaandelen van partijen die een concentratie aanmelden, kan resulteren in een Statement of Objections. Dat is nog eens duidelijk aangetoond in de nasleep van de concentratie tussen Ahlstrom’s Label and Processing business and Munksjö AB.

Ahlstrom Corporation, Munksjö AB en Munksjö Oyj ontvingen onlangs van de Europese Commissie een Statement of Objections, de inleiding op een mogelijk jarenlange juridische strijd. De Europese Commissie verwijt de bedrijven misleidende informatie te hebben verstrekt bij het aanmelden van een concentratie voor voorafgaande goedkeuring – in dit geval een fusie van bepaalde bedrijfsactiviteiten.

Voorgeschiedenis

Oktober 2012 hadden Ahlstrom Corporation en Munksjö AB – beiden producenten van vooraf geïmpregneerd papier en schuurpapier – de Europese Commissie meegedeeld dat zij van plan waren een nieuw bedrijf op te richten: Munksjö Oyj. In deze NewCo zouden bepaalde bedrijfsactiviteiten worden gefuseerd.

Ahlstrom Corporation en Munksjö AB waren de enige producenten van zwaar schuurpapier in de Europese Economische Ruimte (EER). Zij hadden gezamenlijk circa 80% van de wereldwijde markt in handen. Reden waarom de Europese Commissie, als toezichthouder op dergelijke concentraties, mededingingsrechtelijke bezwaren vermoedde. Zij had zorgen dat Munksjö Oyj op een toch al geconcentreerde markt mogelijk nog minder mededinging zou veroorzaken. December 2012 is daarom een nader onderzoek gestart.

Januari 2013 overlegden Ahlstrom Corporation en Munksjö AB in het kader van dit nadere onderzoek interne documenten. Hieruit kwam naar voren dat het marktaandeel van partijen significant hoger was dan dat zij bij aanmelding aanvankelijk hadden weergegeven.

Mei 2013 heeft de Commissie ten aanzien van de concentratie een eindbeschikking afgegeven. Hierin heeft zij bepaald dat deze goedgekeurd werd, mits Ahlstrom een productiefaciliteit zou afstoten in Osnabrück, Duitsland. (Deze eindbeschikking staat los van de lopende procedure voor het verstrekken van misleidende informatie.)

Statement of Objections

De verkregen (conditionele) goedkeuring liet onverlet dat de Europese Commissie voorlopig van mening was, dat zij is misleid ten aanzien van de feiten. Dat kan grote (financiële) gevolgen krijgen. In de woorden van Joaquín Almunia, Eurocommissaris voor Mededinging:

“The notifying companies’ obligation to provide information which is to the best of their knowledge correct and complete is one of the cornerstones of merger control. The provision of misleading information could conceal a competition problem and lead to the clearance of transactions, which are harmful for effective competition. If the Commission finds that the parties provided at least negligently misleading information, it can impose a fine of up to 1% of the annual worldwide turnover of the companies concerned.”

Munksjö Oyj had wereldwijd circa EUR 600 miljoen omzet in 2012. Haar hangt dus in potentie een miljoenenboete boven het hoofd.

Voor de goede orde: er is nog geen boete opgelegd. Een Statement of Objections, of Verklaring van Bezwaar, is een eerste, formele stap in een procedure, die kan uitmonden in een boete. Hiermee worden Ahlstrom Corporation, Munksjö AB en Munksjö Oyj geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld te reageren. Met een dergelijke verklaring wordt niet vooruitgelopen op de uiteindelijke uitkomst van het onderzoek.

Ahlstrom Corporation en Munksjö Oyj hebben aangegeven met de Europese Commissie in discussie te willen. Zij herkennen zich niet in de aantijging dat zij (verwijtbaar) misleidend zouden zijn opgetreden. Het kan echter nog enige maanden duren voordat er in deze zaak meer duidelijkheid ontstaat.

Meer informatie?

Mail vrijblijvend met Adriaan Buyserd (LinkedIn hier en website hier)

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.