Misleiding bij sollicitatie; wat kan je als werkgever doen?

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

28 juni 2019

Veel werkgevers is het al eens overkomen; je neemt een nieuwe werknemer aan en kort na indiensttreding blijkt dat de werknemer een medische aandoening heeft. Door deze aandoening kan de werknemer zijn functie niet uitoefenen. Voor een werkgever komt deze informatie vaak uit de lucht vallen. Een werkgever mag tijdens een sollicitatie immers geen vragen stellen over de gezondheid van een sollicitant.

Wat kan een werkgever doen als hij geconfronteerd wordt met deze informatie? Stopzetten van het loon? Ontslag op staande voet?

Het nemen van dergelijke maatregelen is enkel mogelijk indien de werknemer tijdens de sollicitatie medische informatie heeft achtergehouden waarvan hij wist dat deze hem ongeschikt maakte voor zijn functie. Het is aan de werkgever om dit te bewijzen.

Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland blijkt opnieuw dat van een misleiding tijdens een sollicitatie niet snel gesproken kan worden.

Feiten

Werknemer is in juli 2018 in dienst getreden bij Werkgever. Hij vervult de functie van Programmeur. Medio december 2018 heeft Werknemer zich ziekgemeld. Hij ervaarde pesterijen tijdens werk. Hij voelde zich bedreigd en was niet op zijn gemak als hij aan het werk was. Werknemer gaf aan hiervoor gevoelig te zijn nu hij lijdt aan Posttraumatisch Stresssyndroom (PTSS).

Door PTSS betrekt Werknemer zaken bovenmatig en op een negatieve en bedreigende wijze op zichzelf, aldus Werkgever. Werknemer zou daarom feitelijk niet inzetbaar zijn op de functie die hij heeft aanvaard. Volgens Werkgever is sprake van opzettelijke verzwijging; Werknemer was tijdens de sollicitatieprocedure op de hoogte van het PTSS. Dit had hij moeten melden. Werkgever heeft vanaf 1 februari 2019 de loondoorbetaling stop gezet.

Werknemer is het niet eens met deze beslissing en stapt naar de rechter.

Misleiding bij sollicitatie?

In kort geding heeft de kantonrechter geoordeeld dat Werkgever niet heeft aangetoond dat Werknemer ook tijdens zijn sollicitatie al wist dat hij PTSS had. De mededeling van Werknemer in november 2018 dat hij in gesprek was met de huisarts over stress en depressie kan Werkgever niet baten. Hetzelfde geldt voor de mededeling van Werknemer in februari 2019 dat hij lijdt aan PTSS. Deze mededelingen zorgen enkel voor het vermoeden bij Werkgever dat Werknemer al eerder bekend was met deze aandoening. Dat is echter niet voldoende. En zelfs als de Werknemer tijdens zijn sollicitatie wel bekend was met PTSS: niet is komen vast te staan dat hij wist, althans had moeten begrijpen, dat hij door PTSS ongeschikt zou zijn voor de functie van Programmeur.

Werkgever wordt door de kantonrechter veroordeeld om alsnog het loon door te betalen, vermeerderd met de wettelijke verhoging.

Conclusie

Kortom, het enkel bestaan van een ziekte of handicap is niet voldoende. Er moet tevens voldaan zijn aan de volgende twee voorwaarden:

  1. de ziekte of handicap moet de sollicitant ongeschikt maken voor de functie waarop hij/zij solliciteert, en;
  2. de sollicitant moet dit hebben geweten, althans moeten begrijpen.

Werkgevers zullen terughoudend om moeten gaan met het treffen van maatregelen. Op de werkgever rust een zware bewijslast.

Bent u als werkgever van mening dat sprake is van misleiding tijdens een sollicitatie? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Raisa Ramaker of andere leden van de sectie Arbeidsrecht. Gezamenlijk kan dan beoordeeld worden of een maatregel, zoals het stopzetten van het loon of een ontslag op staande voet, gerechtvaardigd is.