Mijn onderneming verkoopt en levert textielproducten aan kleine winkels. Kan ik, in plaats van mijn algemene voorwaarden aan mijn afnemers te overhandigen, volstaan met verwijzing naar de website?

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

21 september 2014

In beginsel is een verwijzing naar algemene voorwaarden (AV) op uw website niet voldoende. De gebruiker van AV moet aan zijn wederpartij een redelijke mogelijkheid hebben geboden om van de AV kennis te nemen (informatieplicht). Hoofdregel is dat u als gebruiker uw AV vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan uw afnemer ter hand moet stellen. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dient u aan hem bekend te maken waar ze ter inzage liggen (bij u, een door u opgegeven Kamer van Koophandel of griffie van een gerecht) en dat u ze zo snel mogelijk en kosteloos op verzoek zult toezenden.

Als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, mag u de AV ook langs elektronische weg ter hand stellen (ter beschikking stellen). De AV moeten in dat geval door uw afnemer kunnen worden opgeslagen en later kunnen worden weergegeven (zoals een pdf-bestand of een bijlage bij een e-mail). Als dat redelijkerwijze niet mogelijk is, dient u bekend te maken waar uw afnemer langs elektronische weg kennis van de AV kan nemen en dat u ze op verzoek zo snel mogelijk en kosteloos langs elektronische weg of op andere wijze zult toezenden.

Als de overeenkomst niet langs elektronische weg tot stand komt, mag u de AV alleen langs elektronische weg ter beschikking stellen als uw afnemer daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.