Meldplicht voor zorginstellingen bij verhuur van woningen in het kader van extramuralisering

sector:

Zorg

24 februari 2013

Scheiden van wonen en zorg is sinds het begin van dit jaar een feit. Nieuw geïndiceerde cliënten met een licht zorgzwaartepakket (ZZP 1 en 2) betalen vanaf 1 januari 2013 de woonlasten zelf en alleen de zorg wordt nog via de AWBZ vergoed. Een van de gevolgen hiervan is dat zorginstellingen woonruimte gaan verhuren aan individuele personen. Op grond van de WTZi moet de zorginstelling deze verhuur bij het College Sanering melden.

Het College heeft per 1 februari 2013 een nieuwe beleidsregel Vervreemding onroerende zaken vastgesteld. In deze beleidsregel staat beschreven hoe er om gegaan moet worden met de verhuur door zorginstellingen in het kader van extramuralisering.

Verhuur in het kader van scheiden van wonen en zorg (extramuraliseren)

Extramuralisering kan er toe leiden dat zorginstellingen kamers of appartementen gaan verhuren aan individuele cliënten. Om de administratieve rompslomp te beperken heeft het College Sanering besloten dat voor kamers of appartementen die verhuurd worden op grond van het woningwaarderingsstelsel (WWS) een eenmalige melding voldoende is, daarbij dient wel een berekening voor de te verhuren ruimtes, op grond van dit stelsel, te worden bjigevoegd. Er zal in de praktijk dan een goedkeuring worden afgegeven met een prijs die voor alle gelijkwaardige te verhuren ruimtes gelijk is.

Maximale huurprijs

Het College toetst de huurovereenkomsten op basis van het WWS (woningwaarderingsstelsel). Het College geeft haar goedkeuring indien de huurprijs ten minste 70% bedraagt van de maximale huurprijs op grond van het woningwaarderingsstelsel. Meer huur vragen mag, maar voor minder dan 70% dient het College expliciet goedkeuring te geven. Deze goedkeuring kan verleend worden op grond van bijzondere omstandigheden die door de instelling aangegeven moeten worden.

Overige verhuur

In het geval er verhuurd wordt aan een individu op de vrije markt, dan wel aan een andere partij (bijvoorbeeld een apotheek, huisartsenpost, of kapperszaak), dan geldt dat de marktprijs behaald moet worden. Voor deze gevallen gelden de basisregels van het College sanering, inhoudende dat er via een open procedure wordt verhuurd, dan wel dat er twee taxaties moeten liggen en dat de hoogste taxatiewaarde geldt als minimumprijs.

Klik hier voor het inzien van de beleidsregel