Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

12 juni 2012

Enige tijd geleden heeft de rechtbank Utrecht in de nasleep van een aandelentransactie een uitspraak gewezen inzake het financiële steunverbod ex artikel 2:207c BW.[1] In deze zaak stond centraal dat de verkoper en de verkochte vennootschap een managementovereenkomst hadden gesloten uit hoofde waarvan de verkoper managementwerkzaamheden verrichtte voor de verkochte vennootschap. De verkochte vennootschap was hiervoor managementvergoedingen verschuldigd aan de verkoper. De rechtbank laat zich in de uitspraak (onder meer) uit over de vraag of de managementvergoeding als onderdeel van de koopprijs kan worden aangemerkt, waarmee deze constructie in strijd zou zijn met het bepaalde in artikel 2:207c BW. Tevens laat de rechtbank zich uit over de vraag of de betrokken advocaat aan de zijde van verkoper een beroepsfout heeft gemaakt door verkoper niet op dit risico te wijzen. In dit artikel zullen wij ingaan op de voornoemde procedure en op de inhoud en reikwijdte van artikel 2:207c BW.

Feiten

Roju Holding B.V. (“Roju”) was voornemens 100% van de aandelen in het kapitaal van Falk Courier B.V. (“Falk BV”) en 50% van de aandelen RODAN-Danro B.V. te verkopen en te leveren aan Mauk Logistics Holding B.V. (“Mauk”). Hiertoe zijn uitgebreide onderhandelingen gevoerd. Roju werd bijgestaan door een aantal adviseurs, waaronder advocaat x.

In het aanvankelijke concept van de intentieverklaring was opgenomen dat de koopprijs voor de aandelen EUR 4.000.000 zou bedragen, dat een bedrag ad EUR 3.000.000 op de transactiedatum zou worden voldaan en dat het resterende bedrag ad EUR 1.000.000 op een nader te bepalen wijze (en op een nader te bepalen moment) zou worden voldaan. In de definitieve intentieovereenkomst staat echter dat de koopsom EUR 3.000.000 bedraagt en dat Roju aan (onder meer) Falk BV verbonden zal blijven op basis van een managementovereenkomst. In een aanvullende verklaring die is getekend door partijen is verder opgenomen dat als de levering van de aandelen in Falk BV doorgang vindt, aan Roju een bedrag van één miljoen euro wordt voldaan in tien jaarlijkse termijnen van EUR 100.000. Hierbij is tevens opgenomen dat dit bedrag samenhangt met de door Roju te verrichten managementwerkzaamheden en dat Mauk en de bestuurder van Mauk er hoofdelijk voor instaan dat een bedrag ad 1.000.000 zal zijn voldaan binnen tien jaar na levering.

Vervolgens wordt de definitieve transactiedocumentatie ondertekend, in lijn met de intentieovereenkomst. Onderdeel van de definitieve afspraken is dat de managementvergoeding maandelijks door Roju aan Falk BV wordt gefactureerd en dat de managementovereenkomst gedurende 10 jaren niet kan worden opgezegd.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.