Mag een leerling-kok in haar privétijd meewerken aan een erotische film?

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

29 mei 2011

Een leerling-kok werkt in haar privétijd mee aan een erotische film. Werkgever ontslaat haar op staande voet. Het ontslag is in feite gebaseerd op twee gronden, te weten de vrees van werkgever voor negatieve reclame en de overtreding van de huisregels. De kantonrechter Leeuwarden oordeelde onlangs over dit feitencomplex.

De feiten

In het kader van haar opleiding is werkneemster als leerling-kok voor bepaalde tijd in dienst getreden bij een hotel. Zij werkt aan de “koude kant van de keuken”, waarbij zij geen contact heeft met klanten. In haar vrije tijd heeft werkneemster meegewerkt aan de opname van een erotische film, die tegen betaling toegankelijk is voor de kijker op een erotische website.

Op haar arbeidsovereenkomst is een cao van toepassing waarin is bepaald dat de werknemer de werkgever schriftelijk in kennis dient te stellen van het voornemen om nevenarbeid te verrichten.
Werkneemster heeft het hotel geen melding gemaakt van haar rol in de erotische film.
Het hotel ontslaat werkneemster op staande voet omdat hij vreest voor negatieve reclame en reputatieschade. Ook het niet melden van de ‘nevenwerkzaamheden’, waartoe de CAO verplicht, merkt het hotel aan dringende reden voor ontslag.

De beslissing

De kantonrechter stelt voorop dat alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking moeten worden genomen voor de beoordeling van sprake is van een rechtsgeldig ontslag op staande voet. De kantonrechter weegt de volgende omstandigheden mee:

  1. Van belang is dat de handelingen van de werkneemster zich volledig hebben afgespeeld in de privésfeer.
  2. Bovendien hebben de gewraakte handelingen geen enkel raakvlak met de bedrijfsactiviteiten van het hotel en de functie van werkneemster.
  3. Werkneemster had geen klantencontact.
  4. Een vroegtijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft gevolgen voor het kunnen afronden van werkneemsters’ opleiding.
  5. Het hotel maakt niet aannemelijk dat bij continuering van het dienstverband daadwerkelijk moet vrezen voor negatieve reclame en reputatieschade.
  6. Het nalaten van de werkneemster om aan haar werkgever mede te delen dat ze voornemens was om nevenwerkzaamheden te verrichten, is niet dusdanig ernstig dat het een dringende reden oplevert.

Kortom, het ontslag op staande voet is niet rechtsgeldig. De arbeidsovereenkomst duurt voort en daarmee ook de loondoorbetaling.

Kanttekening
Uit deze uitspraak mag niet af worden geleid dat er geen grenzen mogen worden gesteld aan gedragingen van werknemers in privétijd.
Zo oordeelde de Hoge Raad eerder een ontslag op staande voet van een serveerster wegens drugsgebruik in haar vrije tijd gerechtvaardigd (HR 14-09-2007).
Ook een andere formulering van de ontslaggronden had tot een andere uitkomst kunnen leiden. De juiste motivering van een ontslag op staande voet, is van doorslaggevend belang.