Mag de werkgever de vakantie van de werknemer eenzijdig bepalen? Inzicht in Arbeidsrecht

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

31 december 2000

Optimalisatie van de tekst:

Stel je voor, je bent werkgever en één van je werknemers wil een jaar lang geen vakantiedagen opnemen. Mag je dan zelf beslissen over de vakantie van je werknemer? Hoewel de wet hier duidelijke richtlijnen voor biedt, blijven er in de praktijk nog steeds veel vragen opduiken met betrekking tot het bepalen van de vakantiedagen van werknemers.

De belangrijkste regel met betrekking tot het bepalen en het opnemen van een vakantie is dat het de werkgever is die de begin- en einddata van de vakantie kiest, en dit conform de wensen van de werknemer. Alleen dringende redenen kunnen dit tegengaan. Deze hoofdregel kan echter worden afgeweken wanneer in een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) of schriftelijke overeenkomst (zoals de individuele arbeidsovereenkomst) een specifieke regeling voor de vaststelling van de vakantie is opgenomen.

Een interessante zaak voorgelegd aan de kantonrechter in Rotterdam op 20 februari 2007 laat dit perfect zien. In deze specifieke situatie was er geen afspraak over de vakantiedagen in de individuele werkovereenkomst of in de geldende CAO. De werknemer wilde in dit geval geen vakantie nemen. In zijn beslissing baseerde de rechter zich op de wet en de bijbehorende toelichting. De wet stelt duidelijk dat de werknemer beslist of, wanneer en hoelang hij of zij vakantie neemt. Dit betekent dat de werknemer niet verplicht is om een bepaald minimum aan vakantie op te nemen, noch heeft de werkgever het recht om een vakantie eenzijdig op te leggen.

Echter, volgens de rechter kan onder bepaalde omstandigheden het eenzijdig bepalen van de vakantieperiode door de werkgever wel degelijk legaal zijn. Dit is het geval wanneer de wens van de werknemer om geen vakantie te nemen, strijdig is met een goede werknemersethiek of als het uit een oogpunt van redelijkheid en billijkheid onacceptabel zou zijn.

Mocht je anticiperen op situaties waarbij een collectieve bepaling van vakantiedagen noodzakelijk wordt, dan is het aan te raden om hierover een regeling op te nemen in de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek (als een eventuele CAO daarin niet voorziet).