Let op: ESG houdt (toe)leveranciers in het vizier

11 maart 2024

ESG is een hot topic. De nieuwe Europese duurzaamheidsrichtlijnen zijn onderwerp van de dag. Op 15 januari 2024 kopte het FD: “Van MRI-scanner tot bierblikje: voor CSRD lichten bedrijven alles door”. Uw onderneming is er nog niet als u enkel duurzaamheidsinformatie heeft aangeleverd over uw eigen onderneming. De rapportageverplichting op grond van de Corporate Sustainability Directive (“CSRD”) reikt veel verder dan dat. U bent verplicht om eveneens te rapporteren over de gehele waardeketen, zoals over (toe)leveranciers, zowel binnen als buiten de Europese Unie. De volledige (toe)leveringsketen van uw onderneming wordt onder de loep genomen. Dit is geen gemakkelijke taak.

Waarom is ESG van belang met betrekking tot (toe)leveranciers?

De CSRD streeft ernaar de rapportage van niet-financiële informatie net zo belangrijk te maken als de traditionele financiële verslaggeving. Sterker: de CSRD verplicht ondernemingen zelfs om hun invloed op mens en milieu inzichtelijk te maken. Voor een volledig beeld van de impact van uw onderneming op milieu, mens en maatschappij dient u ook verslag uit te brengen over de duurzaamheidsinspanningen van uw (toe)leveranciers.

De producten van uw onderneming hebben een eigen verhaal. Waar komen de grondstoffen vandaan? Hoe zijn de grondstoffen verwerkt? Welk gedeelte van de verpakking wordt gerecycled? Onder welke arbeidsomstandigheden zijn uw producten gefabriceerd? Hoe was de reis van uw producten naar uw onderneming? Dit zijn voorbeelden van vragen die dienen te worden beantwoord. De onderwerpen verschillen sterk van bedrijf tot bedrijf. Eén ding is zeker: het is een monsteropgave voor ondernemingen.

Duurzaamheidsinformatie over uw (toe)leveranciers dient te worden opgenomen in uw jaarverslag. Hoewel het een flinke klus is, kunnen de ESG-verplichtingen uw onderneming positief onderscheiden. Een volledige transparante duurzaamheidsrapportage zal ertoe leiden dat een onderneming een sterke positie in de markt inneemt. Vertrouwen bij klanten, investeerders en andere stakeholders wordt hiermee versterkt.

Wat zijn de verplichtingen voor uw onderneming?

De informatie over uw toeleveranciers dient te worden gerapporteerd op basis van de European Sustainability Reporting Standards (“ESRS”) waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke effecten, risico’s en kansen deze ketenactiviteiten opleveren. De specifieke rapportagevereisten kunnen variëren afhankelijk van de aard van de onderneming en (toe)leveranciers. De CSRD vereist (ook) voor deze informatie van de toeleveranciers assurance van de accountant.

De dubbele materialiteitstoetsing (de impact van uw onderneming op de omgeving maar ook het effect van de omgeving op uw onderneming) maakt niet alleen inzichtelijk welke duurzaamheidskwesties op uw onderneming van toepassing zijn, maar ook welke informatie u dient te verzamelen bij uw (toe)leveranciers. Dit betreft een breed scala aan aspecten: van de CO2-uitstoot (scope 3-emissie) tot de arbeidsomstandigheden bij uw (toe)leveranciers. Dit is een uitdaging voor ondernemingen, zoals ook volgt uit een recent rapport van de AFM.

De nog in werking te treden Corporate Sustainability Due Diligence Directive (“CSDDD”) verplicht ondernemingen eveneens om doorlopend onderzoek te doen naar de negatieve effecten op mens en milieu van partners uit de gehele waardeketen.

Hoe verkrijgt u de juiste informatie?

Het verkrijgen van de duurzaamheidsinformatie van uw (toe)leveranciers en het opnemen van deze informatie in uw jaarverslag is complex en uitdagend. De gedetailleerde informatie hangt af van de activiteiten van uw (toe)leveranciers. U bent afhankelijk van de informatie van verschillende partijen in de keten om een compleet beeld te krijgen van de ESG-impact van uw (toe)leveranciers.

Het nauwkeurig monitoren van de (toe)leveringsketen is zeer belangrijk voor het in kaart brengen van deze informatie. Goede communicatie met uw ketenpartners is van essentieel belang. Het is noodzakelijk om specifieke processen te implementeren. Denk hierbij aan het initiëren van leveranciersaudits om hun ESG-prestaties te beoordelen of het opnemen van ESG-criteria in uw inkoopbeleid. Ook kan het gebruik van gespecialiseerde supply chain management software helpen om de transparantie te verhogen en toegang te geven tot actuele data over de duurzaamheidsprestaties binnen uw keten.

Aan de slag!

Het is raadzaam u goed voor te bereiden op het aanleveren van de wettelijk verplichte informatie over uw (toe)leveranciers. Mocht u twijfelen over welke informatie u verslag dient uit te brengen en hoe u dit het beste kunt aanpakken, is het raadzaam advies in te winnen.