KPN opnieuw in de clinch met ACM

27 februari 2014

Op 26 februari 2014 is bekend geworden dat de Autoriteit Consument & Mark (ACM) KPN twee keer een last onder dwangsom heeft opgelegd. KPN weigert namelijk de door ACM gevorderde informatie volledig te verstrekken. KPN is echter van mening dat zij deze inlichtingen, voor zover dit privacygevoelige informatie van medewerkers en klanten betreft, niet standaard hoeft te verstrekken. KPN heeft de voorzieningenrechter (CBb) gevraagd om de betreffende lasten onder dwangsom te schorsen. Op 4 april 2014 zal de zaak inhoudelijk aan de rechter worden voorgelegd.

De ACM heeft op 31 januari 2014 bepaald dat KPN in twee onderzoeken, inzake ISDN-lijnbewaking en de Chinese Muren, niet volledig heeft voldaan aan de informatieverzoeken. KPN heeft in de opgeleverde documenten namelijk de namen en zakelijke contactgegevens van KPN-medewerkers en de naam en zakelijke contactgegevens van de klant onleesbaar gemaakt. Door deze informatie niet aan ACM te verschaffen, belemmert KPN het toezicht op de telecommarkt. Volgens ACM overtreedt KPN hiermee artikel 18.7 van de Telecommunicatie-wet. De lasten onder dwangsom bedragen elk EUR 50.000 per dag met een maximum van EUR 500.000.

KPN is echter van mening dat er grenzen zijn aan de bevoegdheid van ACM om informatie op te vragen. Ondanks het feit dat KPN naar eigen zeggen altijd inhoudelijk meewerkt aan de informatieverzoeken, heeft zij nu besloten bepaalde privacygevoelige informatie niet te verstrekken. In het geval dat KPN wordt verplicht deze informatie over te dragen, bestaat er volgens KPN een wezenlijk risico dat deze persoonsgegevens via Wob-verzoeken of gerechtelijke procedures openbaar worden. De voorzieningenrechter zal nu uitsluitsel dienen te geven over het kader waarbinnen privacygevoelige informatie verstrekt moet worden.

Dit is de tweede keer in korte tijd dat KPN in het nieuws komt met betrekking tot opgelegde boetes door ACM. Begin van dit jaar (zie een eerdere publicatie op dit blog) werd namelijk bekend gemaakt dat ACM KPN een boete had opgelegd van zo’n EUR 30 miljoen wegens benadeling van de concurrentie. KPN zou zich namelijk in 2010 met een aanbestedingsprocedure schuldig hebben gemaakt aan overtreding van de non-discriminatieverplichting en de transparantieverplichting.

Meer weten?

Mail vrijblijvend met Silvia Vinken (LinkedIn hier en website hier)

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.