Kinderalimentatie: Toch een taak van de ouders?

expertise:

Familie- & Erfrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

07 oktober 2015

Inmiddels heeft de Advocaat-Generaal, mr. Hammerstein, de Hoge Raad geadviseerd om het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop niet in mindering te brengen – bij de berekening van de behoefte aan kinderalimentatie – op de kosten van levensonderhoud van kinderen. Volgens de A-G dient het kindgebonden budget als inkomensondersteuning te worden gezien en verhoogt derhalve de draagkracht van de ontvangende ouder. De A-G wijkt met dit advies af van de richtlijnen van de Expertgroep Alimentatienormen over de wijze waarop de hoogte van kinderalimentatie berekend zou moeten worden.

Hoewel de Hoge Raad – naar aanleiding van over dit onderwerp gestelde prejudiciële vragen – nog geen uitspraak heeft gedaan, is het advies van de A-G duidelijk. Niet de Overheid dient primair in de kosten van de kinderen te voorzien; dat is een primaire taak van de ouders zelf.  

In veel (echt)scheidingssituaties (na huwelijk of verbreken samenleving) is het vaststellen van het aandeel van de ouders in de kosten van hun kinderen een belangrijk aspect. Het advies van de A-G aan de Hoge Raad, die uiteindelijk zal dienen te beslissen over de voorgelegde prejudiciële vragen, is een belangrijke stap om meer duidelijkheid en helderheid te verkrijgen met betrekking tot de wijze waarop ouders (en hun adviseurs) de hoogte van de door hen te betalen kosten van de kinderen dienen te vast te stellen (kinderalimentatie).  

Het advies van de A-G is inmiddels gepubliceerd, klik hier om deze publicatie te lezen. 

De Hoge Raad heeft bovendien inmiddels een persbericht laten uitgaan omtrent dit onderwerp. Klik hier om dit persbericht te lezen.  

Het wachten is thans op de wijze woorden van de Hoge Raad ….