Kartels zullen strenger en zwaarder worden beboet

13 februari 2014

Op 11 februari 2013 heeft minister Kamp van Economische Zaken een brief naar de Tweede Kamer verstuurd betreffende aanpassing van het boetebeleid van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Uit een vervolgonderzoek van onderzoeksbureau Strategies in Regulated Markets (SiRM) blijkt namelijk dat de opgelegde boetes voor een onvoldoende afschrikkende werking zorgen. Met de nieuwe voorstellen krijgt ACM ruimere mogelijkheden om overtreders van kartels te beboeten.

Momenteel stelt de ACM de hoogte van de boetes vast op basis van de bestaande boetebeleidsregels. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek is minister Kamp allereerst van plan het wettelijk boetemaximum voor kartelovertredingen aan te passen. Het boetemaximum zal daartoe van 10% van de jaaromzet worden gewijzigd in 10% van de omzet van de onderneming gedurende de jaren dat de overtreding wordt begaan. De hoogte van de boete wordt derhalve mede afhankelijk van de totale duur van de overtreding. Gezien de evenredigheid van deze maatregel en de rechtszekerheid voor partijen wordt voorgesteld om het boetemaximum te maximeren tot vier jaar.

Daarnaast stelt minister Kamp in zijn brief voor het toepasselijke (absolute of relatieve) boetemaximum in geval van recidive te verdubbelen. Ook deze maatregel dient de afschrikkende werking te vergroten. Verder geeft de minister aan dat hij zal nagaan of het toestaan van een betalingsregeling een geoorloofde manier kan zijn om bij het opleggen van een boete rekening te houden met de draagkracht van de overtreder. Dit zou namelijk het effect van bovenstaande maatregelen vergroten, aangezien een dergelijke regeling de noodzaak tot verlaging van de boete wegens gebrek aan financiële draagkracht van de overtreder zou verminderen.

De voorgenomen maatregelen zullen vanzelfsprekend worden afgestemd met de Europese Commissie. Minister Kamp is voornemens dit wetsvoorstel in het najaar van 2014 aan de Tweede Kamer te versturen.

Meer weten? Mail vrijblijvend met Silvia Vinken

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.