Kartelboete niet aftrekbaar

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

30 maart 2010

Het Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs in twee verschillende uitspraken geoordeeld dat een mededingingsboete niet van de winst van de onderneming mag worden afgetrokken. Het maakt hierbij geen verschil of het gaat om een boete van de Europese Commissie of van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

De vraag of de kartelboete fiscaal aftrekbaar is al sinds enige tijd een punt van discussie. In beide uitspraken van het Gerechtshof Amsterdam staat de vraag centraal of het doorbelaste gedeelte van een mededingingsboete in mindering mag worden gebracht bij de berekening van de belastbare winst. De betrokken partijen waren van mening dat over (een gedeelte van) het bedrag van de boete al eens belasting is betaald en dat (dit gedeelte van) de boete daarom voor aftrekking in aanmerking komt. In de ene zaak voor het Hof Amsterdam stond de aftrekbaarheid van een boete van de NMa centraal in de andere zaak ging het om een boete van de Europese Commissie.

Het Hof overwoog in beide zaken dat de berekening van een boete het bestraffende karakter van een mededingingsboete weerspiegelt. Bij het bepalen van de hoogte van de boete is rekening gehouden met de aard en de ernst van de overtreding, de omvang van de betrokken onderneming, de gewenste preventieve werking van de boete en de door de betrokkene verleende medewerking. Het behaalde voordeel is bij het bepalen van de boete van ondergeschikt belang. Het Hof heeft geoordeeld dat uit onder andere deze feiten en omstandigheden kan worden afgeleid dat een boete een bestraffend karakter heeft. Boetes die voornamelijk een bestraffend karakter hebben komen niet in aanmerking voor aftrek.

Het Hof oordeelde dat ook een boete van de Europese Commissie als bestraffend wordt gezien en deze niet bij de berekening van de belastbare winst mag worden afgetrokken. Voor een boete van de Europese Commissie geldt net als bij een boete van de NMa dat deze een bestraffend karakter heeft.

Uitgangspunt lijkt nu te zijn dat alle bestuurlijke boetes, dus ook kartelboetes, volgens Nederlandse wetgeving uitdrukkelijk niet aftrekbaar zijn.