Kartel prefab betonnen garageboxen beboet

25 april 2016

Kartelwaakhond ACM maakte onlangs bekend een boete van EUR 306.500 te hebben opgelegd aan één van de betrokken ondernemingen (Juwel), een aanbieder van prefab betonnen garageboxen. De andere onderneming kwam boetevrij weg omdat zij als eerste het kartel bij ACM gemeld hadden en in aanmerking kwamen voor clementie (Rekers). Ondanks het klassieke karakter van de gedragingen springen een aantal elementen in het oog.

Feiten

De twee betrokken ondernemingen zijn van origine Duits maar hebben allebei verkoopkantoren in Nederland. De gedragingen bestonden uit het verdelen van klanten en een bijbehorende tariefafstemming (het hanteren van een maximum prijskorting op de eigen verkoopprijs). Aanvankelijk beconcurreerden beide ondernemingen elkaar fel en schroomden partijen niet om over en weer misleidende informatie over elkaar te verstrekken. Een bijeenkomst in februari 2010 (die plaatsvond in Duitsland) zou een einde moeten maken aan deze misleidende uitlatingen. Op de bijeenkomst wordt echter ook de algemene marktsituatie in Nederland besproken en de bestaande prijsconcurrentie. Uiteindelijk wordt afgesproken om offertes van klanten met elkaar te delen en onderling af te stemmen. Deze situatie duurde voort tot 24 mei 2012.

Commentaar

Zoals opgemerkt in de inleiding betreft het hier een klassiek marktverdelingskartel. In het persbericht bij deze zaak schetst ACM ook de bredere context van de zaak. De clementieverzoeker bij de ACM had eerder in Duitsland voor vergelijkbare gedragingen clementie verzocht. Het Duitse Bundeskartellamt heeft in 2015 tien leveranciers van betonnen garageboxen beboet voor kartelafspraken. Ondernemingen die in meerdere landen actief zijn doen er daarom verstandig de ontwikkelingen in verschillende landen goed in de gaten te houden. Mededingingsautoriteiten doen dat ook en werken steeds vaker met elkaar samen en wisselen informatie uit binnen het European Competition Network (ECN). ACM heeft bovendien de laatste jaren meer zaken beboet waarvan de oorsprong lag in clementieverzoeken die ook gedaan zijn in andere (Europese) landen. Eén concreet onderzoek loopt momenteel nog.

Ook interessant zijn enkele verweren die door Juwel worden aangevoerd. Juwel betoogt dat zij door Rekers is gedwongen om deel te nemen aan het kartel. Die dwang zou bestaan uit een voorstel tot marktverdelingsafspraken en een dreiging met roofprijzen. Als gevolg daarvan zou Rekers niet in aanmerking mogen komen voor clementie. ACM gaat hier echter niet in mee en overweegt dat Juwel ten aanzien van dit onderdeel niet-ontvankelijk is. ACM geeft daarbij ook een nadere invulling van het belanghebbende begrip: “randnummer 174. Daarbij geldt dat een onderneming alleen belanghebbend is bij het sanctiebesluit dat zich ook daadwerkelijk tot die betreffende onderneming richt.” Hoewel het punt van de belanghebbendheid niet met zoveel woorden naar voren kwam, is in de zaak Openbaar Groen Maastricht ACM eerder wel mee gegaan in de bezwaren van een aantal beboete groenvoorzieners gericht tegen het besluit van ACM één groenvoorziener niet te beboeten. In dat kader is het verhelderend (en welkom) dat ACM ten aanzien van dit punt nu een duidelijk standpunt heeft ingenomen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend Contact op met Silvia Vinken (Mail, LinkedIn) of één van de andere specialisten van de sectie Mededinging & Aanbesteding van BANNING N.V.

Automatisch op de hoogte blijven? 

Download hier  onze eBooks en nieuwsbrieven.