Kamp verkent wettelijke verankering Franchise Code

sector:

Retail & Franchise

17 februari 2016

Minister Kamp van Economische Zaken verkent de mogelijkheid om de Nederlandse Franchise Code te verankeren in de wet. Dit schrijft hij deze week in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee kan de Franchise Code een rol gaan spelen in de rechtspraak bij de beoordeling van franchisegeschillen. 

De franchisecode beschrijft gedragsregels voor franchisegevers en franchisenemers bij het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een franchiseovereenkomst. Ook de rechten en plichten van beide partijen zijn erin opgenomen.

De code is opgesteld door de sector zelf. Een commissie bestaande uit franchisegevers en franchisenemers heeft er vanaf 5 december 2014 aan gewerkt, nadat er behoefte bleek aan een gedragscode en een passende vorm van geschilbeslechting om de balans tussen franchisegevers en franchisenemers te herstellen.

Minister Kamp: ‘Deze code is zo belangrijk dat naleving moet worden gewaarborgd. Ik verken momenteel samen met mijn collega van Veiligheid en Justitie de mogelijkheden voor wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code. Daarmee streef ik een optimale mix na van enerzijds inhoudelijke regels vanuit de sector zelf en anderzijds een wettelijke stok achter de deur voor diezelfde regels.’

Kamp zal de sector ook ondersteunen bij de oprichting van een geschillencommissie, waarin franchisegevers en franchisenemers passende oplossingen kunnen vinden voor een geschil, voordat de rechter in beeld komt. Het voorkomen en oplossen van geschillen is belangrijk voor de toekomst van de franchisesector.

Klik hier voor de Kamerbrief Presentatie Nederlandse Franchise code.

(Bron: www.rijksoverheid.nl)