Kamervragen naar aanleiding van het postcodebeleid van het AMC en VU Medisch Centrum

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

21 april 2010

Op 12 februari 2010 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (‘NMa’) onaangekondigde bedrijfsonderzoeken gedaan bij het Academisch Medisch Centrum (‘AMC’) en het VU Medisch Centrum. De aanleiding voor dit onderzoek was de weigering van patiënten op basis van hun postcode.

De NMa vermoedde dat de ziekenhuizen de Mededingingswet hadden overtreden door hierover afspraken te maken. Het onderling verdelen en toewijzen van patiënten kan worden gezien als een vorm van marktverdeling. In januari van dit jaar kwam het Academisch Ziekenhuis in Maastricht (‘AZM’) op een soortgelijke wijze in het nieuws. Sinds oktober 2009 weigerde het AZM de behandeling van tientallen patiënten omdat ze niet in de omgeving van het ziekenhuis woonden. Het ging daarbij om patiënten met zeldzame immunologische ziekten die voor het AZM relatief duur waren om te behandelen.

Op grond van artikel 6 van de Mededingingswet is het niet toegestaan dat twee partijen afspraken maken over het verdelen van een gebied. De wet verbiedt echter niet dat één partij een postcodebeleid voert. Dit verklaart dan ook de mededeling van de NMa dat ziekenhuizen patiënten mogen weigeren op basis van hun postcode zolang zij hier onderling geen afspraken over maken.

Naar aanleiding van dit onderzoek van de NMa zijn er Kamervragen gesteld aan minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Minister Klink geeft aan in zijn antwoord dat hij het op voorhand weigeren van patiënten op basis van hun postcode onwenselijk vindt. De minister kan begrijpen dat ziekenhuizen doorverwijzen als er sprake is van een wachtlijst voor basiszorg zodat patiënten sneller geholpen kunnen worden. Dit moet echter wel duidelijk gecommuniceerd worden richting de patiënt en de uiteindelijke keuze moet ook bij de patiënt blijven liggen. De patiënt mag uiteindelijk beslissen of hij of zij op de wachtlijst wil blijven staan of doorverwezen wil worden naar een ander ziekenhuis waar hij of zij sneller geholpen kan worden. Minister Klink vindt dat deze mogelijkheden duidelijker kenbaar moeten worden gemaakt aan de patiënt. Het AMC heeft al aangegeven dat haar protocollen hierover aangescherpt worden en opnieuw onder de aandacht van het personeel zullen worden gebracht.