Kabels en leidingen

expertise:

Vastgoed, Bouw & Overheid

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

30 januari 2024

Schade aan kabels en leidingen blijft de gemoederen bezig houden. De laatste jaren zijn schades aan kabels en leidingen in omvang toegenomen. De CROW-publicatie 500, genaamd: ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’, is een samenvoeging van de publicaties ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen’ (publicatie 250) en “Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen” (publicatie 305). De publicatie slaat een brug tussen wetgeving en de praktijk en omvat het gehele proces van een project vanaf initiatieffase tot en met gebruiksfase. De CROW 500 is een uitwerking door private partijen van de Wet Wibon (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten + netwerken).

De CROW 500 kent zowel een procesdeel als een kennisdeel. In het procesdeel vindt men veel informatie over het graafproces en de acties die moeten worden ondernomen. In het kennisdeel staan uitgewerkt de contracten, de beoordeling van gebiedsinformatie, het lokaliseren van kabels en leidingen, grondroeren nabij kabels en leidingen en afwijkende situaties.

De fases in een project volgens de CROW 500 zijn te onderscheiden in:

  • initiatieffase;
  • onderzoeksfase;
  • ontwerpfase;
  • werkvoorbereidingsfase;
  • uitvoeringsfase;
  • gebruiksfase.

 

Volgens de CROW hebben zowel de opdrachtgever, ontwerper, de grondroerder en de beheerder van het grondgebied, waaronder bijvoorbeeld nutsbedrijven ieder hun eigen verantwoordelijkheid.

Onlangs heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in een zaak over grondroerende werkzaamheden.

In deze uitspraak stond onder andere de zorgplicht centraal. De Hoge Raad accepteert de CROW 500 als richtlijn. De rechter, aldus de Hoge Raad, dient bij invulling van de zorgplicht van de bij grondroerwerkzaamheden betrokkenen aan te sluiten bij de CROW 500.

De Hoge Raad volgt het Hof dat uit de CROW 500 niet volgt dat kabels en leidingen steeds al in de ontwerpfase moeten worden gelokaliseerd.

De grondroerder, aldus de Hoge Raad, is niet enkel aansprakelijk voor schade die is toegebracht aan niet gelokaliseerde kabels en leidingen.

De CROW 500 houdt dan ook geen risicoaansprakelijkheid in. Wel kan sprake zijn van een rechterlijk vermoeden. Treedt in het risicogebied schade op aan een kabel of leiding die vooraf was gelokaliseerd of waarvan de theoretische ligging zich in het zoekgebied bevond, en staat vast dat de schade het gevolg is van de werkzaamheden van de grondroerder, dan wordt vermoed dat de grondroerder onvoldoende veilig en daarmee onzorgvuldig heeft gewerkt.

Mocht u vragen hebben over deze problematiek neem dan contact op Chris van der Corput of met een van de andere leden van onze sectie Vastgoed, Bouw & Overheid