Jurisprudentie In Nederland: Verjaring. Schadevaring.

05 februari 2015

Bij samenloop van onrechtmatige daad en aanvaring dient eerst de voorvraag te worden beantwoord of de verwijten daadwerkelijk verband houden met schepen (en daarmee gelijkgestemde voorwerpen).

Paula Kemp schreef voor het tijdschrift Jurisprudentie in Nederland een annotatie over bovengenoemde uitspraak.