Jaarverslag NMa 2010 gepubliceerd

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

04 mei 2011

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (“NMa”) heeft haar jaarverslag over 2010 getiteld ‘Samenwerken met de NMa’ gepubliceerd. In het jaarverslag geeft de NMa in kerncijfers en in een uitgebreide toelichting een overzicht van haar werkzaamheden in 2010. Het jaarverslag is opgebouwd uit een beschrijving van verschillende sectoren. De NMa onderscheidt de verwerkende industrie, zorg, financiële en zakelijke dienstverlening, algemeen, energie en vervoer. Hierna volgt een beschrijving van het jaarverslag.

In 2010 heeft de NMa voor ruim Euro 137 miljoen aan boetes opgelegd aan ondernemingen. Dit deed ze in 12 zaken. Ondermeer verschillende thuiszorgorganisaties, meelproducenten, bouwbedrijven en producenten van isolerend dubbelglas kregen een boete opgelegd voor verboden kartelafspraken. Wegener, uitgever van regionale dagbladen, kreeg een boete opgelegd van Euro 19 miljoen. Deze boete werd opgelegd in verband met een overname die de NMa in 2000 heeft goedgekeurd. De overname van VNU Dagbladen door Wegener werd door de NMa goedgekeurd onder de voorwaarde dat een voorschrift waardoor onafhankelijkheid van de dagbladen gewaarborgd bleef zou worden nageleefd. Wegener heeft zich niet aan dit voorschrift gehouden. De NMa heeft in 2010 voor het eerst ook boetes opgelegd aan natuurlijke personen. Personen die binnen een onderneming opdracht hebben gegeven tot, of feitelijk leiding hebben gegeven aan inbreuken op het mededingingsrecht kunnen sinds 2007 door de NMa persoonlijk worden beboet. In totaal werd in 2010 achtmaal een persoonlijke boete opgelegd.

In 2010 werden er 83 fusies, overnames en joint ventures (gezamenlijk ‘concentraties’ genoemd) bij de NMa gemeld. Ter vergelijking, in 2008 waren dit er nog 129. Een concentratie moet bij de NMa worden gemeld indien de omzet van de betrokken ondernemingen de omzetdrempels van artikel 29 van de Mededingingswet te boven gaat. De NMa bekijkt in dat geval of de concentratie de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan beïnvloedt. Ondermeer in de zorg vonden een aantal fusies en overnames plaats waar de NMa problemen voor de concurrentie zag ontstaan. De meeste fusies en overnames werden door de NMa uiteindelijk goedgekeurd nadat de betrokken ondernemingen hun oorspronkelijke plannen hadden gewijzigd. Een aantal keer was hiervoor wel een vergunning vereist. Een onderneming dient een vergunning voor een concentratie aan te vragen indien blijkt dat er problemen voor de concurrentie kunnen ontstaan waar de NMa nader onderzoek naar dient te doen.

In het jaarverslag besteedt de NMa ook veel aandacht aan het beschrijven van samenwerking met de NMa. De NMa geeft aan dat samenwerking een onmisbaar onderdeel vormt van het toezicht. Hierbij gaat het niet alleen om samenwerking met de onder toezicht gestelde ondernemingen, maar ook om samenwerking met andere toezichthouders zowel nationaal als internationaal en samenwerking met de ministers. De NMa geeft aan dat het daarbij wel van groot belang is dat de NMa onafhankelijk blijft, zodat zij op juiste wijze haar taken kan uitvoeren. Speciale aandacht wordt besteed aan het feit dat de Tweede Kamer voornemens is om de NMa samen te voegen met de OPTA en de Consumentenautoriteit. De nieuwe autoriteit zou volgens de planning op 1 januari 2013 een feit moeten zijn. Er moet echter nog veel gebeuren voor het zover is. Henk Don, lid van de raad van bestuur van de NMa, geeft aan dat het wel mogelijk is, maar dat er nog een lange weg te gaan is.