Invoering wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden

expertise:

Familie- & Erfrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

04 juli 2016

Begin juni schreef ik een blog over het feit dat het wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden door de Eerste Kamer was aangenomen. Inmiddels is in het staatsblad het besluit van 23 juni 2016 gepubliceerd waarmee deze wet in werking met ingang van 1 september 2016.

In de nota van toelichting bij het besluit is het volgende aangegeven:

De inwerkingtreding van de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden per 1 september 2016 betekent dat erfgenamen die op die datum nog geen keuze hebben gemaakt over de aanvaarding van een reeds opengevallen nalatenschap, deze zuiver aanvaarden door gedragingen als zij beschikkingshandelingen verrichten die benadeling van nalatenschapsschuldeisers tot gevolg kunnen hebben. Erfgenamen die een nalatenschap al zuiver hebben aanvaard en na de datum van inwerkingtreding van deze wet (1 september 2016) een onvoorziene schuld van de erflater ontdekken, kunnen een beroep doen op de uitzonderingsclausule die met deze wet wordt ingevoerd”.

Dit betekent dat vanaf 1 september 2016 de inwerkingtreding ook gevolgen heeft voor nalatenschappen die zijn opengevallen vóór 1 september 2016. Ook in die nalatenschappen hebben beschikkingshandelingen, die na 1 september 2016 zijn verricht, alleen zuivere aanvaarding tot gevolg, wanneer deze handelingen benadeling van nalatenschapsschuldeisers tot gevolg kunnen hebben. Daarnaast kunnen erfgenamen die voor 1 september 2016 al zuiver hebben aanvaard een verzoek doen aan de kantonrechter om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden als na 1 september 2016 een onvoorziene schuld wordt ontdekt. Hoe dit dan werkt, leest u in mijn vorige blog