Invoering centraal aandeelhoudersregister

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

02 januari 2013

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft in een brief van 17 december 2012 aan de Tweede Kamer geschreven dat er een centraal aandeelhoudersregister komt in de strijd tegen financieel-economische fraude met bedrijven. Door middel van dit register moet het makkelijker worden om te achterhalen wie zich schuilhoudt achter een Besloten Vennootschap (“BV”), niet-beursgenoteerde Naamloze Vennootschap (“NV”) of een constructie met meerdere vennootschappen.

Met een centraal aandeelhoudersregister is bepaalde informatie over aandeelhouders van BV’s en niet-beursgenoteerde NV’s op één plaats beschikbaar. De huidige wettelijke verplichting voor vennootschappen om een (eigen) aandeelhoudersregister bij te houden, zal hier echter niet mee worden gewijzigd en blijft in stand.

Het register zal niet openbaar toegankelijk zijn omwille van privacy, maar slechts voor overheidsdiensten in het kader van het uitvoeren van controle, toezicht en handhaving. Daarbij gaat het in ieder geval om de navolgende overheidsinstanties: Dienst Justis (screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie), Bureau Bibob (Bureau Bibob voert op verzoek van bestuursorganen integriteitscreeningen uit), de Belastingdienst, bijzondere opsporingsdiensten, veiligheids- en inlichtingendiensten, politie en Openbaar Ministerie. Het notariaat zal ook toegang krijgen tot het register zodat de tijdrovende recherchewerkzaamheden die de notaris in het kader van een aandelenoverdracht moet verrichten in belangrijke mate kunnen worden teruggebracht. Ook de betreffende aandeelhouder zal inzage krijgen in het centraal aandeelhoudersregister ten aanzien van informatie die over hem is opgenomen. Bij de daadwerkelijke uitwerking van de wetgeving waarmee het centrale aandeelhoudersregister wordt ingevoerd wordt nog bekeken of andere instanties moeten worden toegevoegd.

De invoeringsdatum van het centraal aandeelhoudersregister is vooralsnog onbekend.