Invoering Aanbestedingswet waarschijnlijk met een half jaar vertraagd

25 september 2012

De Eerste Kamer gaat het wetsvoorstel Aanbestedingswet pas eind oktober behandelen. Ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zijn teleurgesteld over dit besluit, omdat de kans dat deze wet nog op 1 januari 2013 in werking treedt daarmee sterk is verkleind. Gezien de op handen zijnde wijziging van de Europese aanbestedingsrichtlijnen lijkt het verstandiger definitieve besluitvorming over de Aanbestedingswet aan te houden tot er duidelijkheid is over de nieuwe Europese regels.

Het wetsvoorstel
Het wetsvoorstel Aanbestedingswet regelt verschillende aspecten die afwijken van de huidige regelgeving. Een in het oog springende wijziging is dat opdrachten niet meer zonder goede reden mogen worden geclusterd. Van belang voor de praktijk zijn verder vooral de expliciete bepalingen in het wetsvoorstel over proportionaliteit van eisen die worden gesteld aan ondernemers, inschrijvingen en contractvoorwaarden. PIANOo heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste wijzigingen in het wetsvoorstel ten opzichte van de huidige regels.

Parlementaire behandeling
Het wetsvoorstel Aanbestedingswet is op 14 februari 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is op dezelfde dag aangeboden aan de Eerste Kamer.

Onlangs heeft de Eerste Kamer de voorgenomen plenaire behandeling van het wetsvoorstel uitgesteld. De behandeling zou aanvankelijk op 11 september hebben plaatsgevonden, maar staat nu onder voorbehoud gepland op dinsdag 30 oktober 2012. Voor de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet betekent dit vermoedelijk dat de beoogde datum van 1 januari 2013 niet wordt gehaald en dat rekening moet worden gehouden met inwerkingtreding per 1 juli 2013.

Verhouding tot nieuwe Europese regels
De Europese Commissie heeft op 20 december 2011 voorstellen gepubliceerd voor nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Mogelijk dat het Europees Parlement en de Raad de nieuwe richtlijnen al eind 2012 zullen vaststellen. Dit roept de vraag op hoe het wetsvoorstel Aanbestedingswet zich verhoudt tot deze nieuwe Europese regels. Het antwoord op deze vraag luidt dat beide wetgevingstrajecten volstrekt langs elkaar lopen.

In het wetgevingstraject voor de Aanbestedingswet is besloten geen rekening te houden met de op handen zijnde wijziging van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Op deze gang van zaken is veel kritiek van aanbestedingsjuristen. Zeker gezien de meeste recente vertraging moet er rekening mee worden gehouden dat de Aanbestedingswet kort na inwerkingtreding achterhaald is en moet worden gewijzigd. Met het oog op de ontwikkelingen in Brussel lijkt het verstandig en pragmatische dat de Nederlandse wetgever pas op de plaats maakt en de definitieve besluitvorming over de Aanbestedingswet aanhoudt tot er duidelijkheid is over de nieuwe Europese regels. Vooralsnog blijft men in Den Haag echter doof voor dit advies.

Meer weten?

Neem vrijblijvend per mail contact op met Martijn Jongmans

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven