Speciale aandacht van de Europese Commissie voor Internetverkoop: Een diepgaande analyse

20 april 2015

Vorige week bevestigde de Europese Commissie de aanvang van een onderzoek naar mogelijke inbreuken op de concurrentiewetgeving in verband met online verkoop. Het onderzoek zal zich vooral richten op de mogelijke problemen die consumenten ondervinden bij het online aankopen van goederen of diensten.

De aankondiging werd gedaan op een conferentie in Washington door Alexander Italianer, het hoofd van de afdeling mededinging van de Europese Commissie. Italianer verklaarde dat niet alleen de online verkoop, maar ook de afspraken tussen leveranciers, distributeurs en retailers in de toekomst extra aandacht van de Commissie zullen krijgen.

Op dezelfde conferentie heeft de Belgische mededingingsautoriteit aangegeven dat er in België verschillende onderzoeken lopen naar afspraken tussen leveranciers, distributeurs en retailers. Er zijn grote zaken gaande op het gebied van online verkoop, zowel in Duitsland als in Frankrijk. Dit vormt een mooie gelegenheid om de huidige stand van zaken op het gebied van online verkoop in Europa te bespreken.

Mededinging, distributie en internet hebben in hoge mate invloed op de afspraken die fabrikanten, distributeurs, leveranciers en retailers mogen maken. De mededingingsregels bepalen met name welke afspraken wel of niet gemaakt mogen worden op het gebied van exclusieve en selectieve distributie, prijzen, marketing, online verkoop, non-concurrentie en exclusieve inkoop tussen de genoemde spelers in de distributieketen.

Het is bijvoorbeeld voor een producent verboden om aan de distributeur te dicteren welke prijs hij moet hanteren voor de doorverkoop van zijn producten. Een leverancier mag dit ook niet bereiken door kortingen of bonussen afhankelijk te stellen van een bepaald prijsniveau van de distributeur of retailer.

Steeds meer producten worden online aangeboden. Daarom heeft de verkoop van goederen via internet de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Dit kan leiden tot spanningen tussen enerzijds fabrikanten / retailers die veel investeren in de naamsbekendheid van een merk en/of de winkels, en anderzijds online spelers die dezelfde producten tegen een lagere prijs op internet kunnen aanbieden, omdat zij deze kosten niet hoeven te maken (maar wel profiteren van de naamsbekendheid).

Het is belangrijk om alert te zijn op mogelijke inbreuken op de mededingingsregels bij online verkoop. Het is dan ook verstandig voor bedrijven om hun bestaande overeenkomsten nog eens goed na te gaan en te controleren of deze nog voldoen aan de huidige concurrentieregels.

Heb je vragen over welke afspraken zijn toegestaan op het gebied van online verkoop? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Minos van Joolingen of Esra van der Wolk voor advies.