Informele zienswijze concentratietoezicht op de levering van geneesmiddelen

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

23 juni 2010

De levering van geneesmiddelen aan groothandels en apotheken kan niet worden aangemerkt als ‘farmaceutische zorg’ of het ‘verlenen van zorg’, zoals gedefinieerd in het Besluit verlaging omzetdrempels zorg (Besluit zorg). Dit heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in een informele zienswijze gepubliceerd. Voor de zorg gelden verlaagde omzetdrempels met betrekking tot het concentratietoezicht.

Op 17 mei 2010 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (‘NMa’) een informele zienswijze gepubliceerd betreffende de toepasselijkheid van het concentratietoezicht. In de zienswijze gaat de NMa in op de vraag of het leveren van geneesmiddelen aan groothandels en apotheken een activiteit is die valt onder het toepassingsbereik van de verlaagde omzetdrempels die voor de zorgsector gelden. De NMa is van mening dat deze omzetdrempels niet van toepassing zijn op de voorgenomen concentratie.

In het onderhavige geval is een partij voornemens om uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over de activiteiten van de divisie van een andere partij. De activiteiten van de eerste partij betreffen de verkoop van producten, waaronder geneesmiddelen, aan groothandelaren en apotheken in Nederland. De divisie, van de andere onderneming, ontwikkelt producten en verkoopt deze aan groothandelaren in Nederland.

Partijen hebben aangegeven dat de voorgenomen concentratie niet voldoet aan de ‘normale’ omzetdrempels als bedoeld in artikel 29 lid 1 van de Mededingingswet. Zij wilden graag van de NMa weten of de concentratie mogelijk wel onder het speciale regime voor de zorg valt. De NMa oordeelde dat bovengenoemde activiteiten niet zijn aan te merken als ‘farmaceutische zorg’ en evenmin als het ‘verlenen van zorg’. Partijen verstrekken hun geneesmiddelen niet aan de patiënten zelf en zij verlenen ook geen aanvullende diensten, zoals het toedienen van vaccins. Om deze reden vallen de activiteiten buiten de werkingssfeer van artikel 10 lid 1, sub c Zorgverzekeringswet en of artikel 2 lid 1 onderdeel I van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. Dit betekent dat de verlaagde omzetdrempels in de zin van het Besluit zorg, niet van toepassing zijn op de voorgenomen concentratie.