Indexering alimentatie en wettelijke rente 2015

expertise:

Familie- & Erfrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

13 november 2014

Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Daarnaast wijzigt de wettelijke rente voor niet- handelstransacties met ingang van 1 januari 2015. Vandaag is het indexeringspercentage voor 2015 en recent de gewijzigde wettelijke rente bekend geworden.

Indexering partner- en kinderalimentatie

De Minister van Justitie kijkt voor het vaststellen van het percentage waarmee de kinder- en partneralimentatie jaarlijks wordt geïndexeerd naar het loonindexcijfer. Dit cijfer wordt door het Centraal Bureau Statistieken gebaseerd op de salarisontwikkelingen in het bedrijfsleven en bij de overheid. Voor 2015 is het indexcijfer voor de kinder- en partneralimentatie vastgesteld op 0,8%

Dit betekent dat de vanaf 1 januari 2015 geldende alimentatie wordt gevonden door het voor 2014 geldende bedrag met 0,8% te vermeerderen. Het is mogelijk om in onderling overleg van de wettelijke indexering af te wijken. Partijen kunnen bijvoorbeeld bij (echt-)scheiding (of later) de indexering (tijdelijk) uitsluiten of een alternatieve wijze van indexeren overeenkomen. Is daarvan geen sprake, dan vindt de wettelijke indexering plaats.

Wettelijke rente

De Ministerraad heeft op voorstel van Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met een verlaging van de wettelijke rente voor niet- handelstransacties van 3 naar 2 %. De wettelijke rente is de rente die is verschuldigd als vergoeding voor vertragingsschade bij een verbintenis tot betaling van een geldsom. Het besluit gaat in op 1 januari 2015.

Klik hier om de Beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Staatscourant d.d. 14 november 2014) te lezen.