Verplicht Implementatieplan, Zelfs Als Er Niets te Implementeren Is: Een Uitvoerige Gids

04 april 2017

In een vonnis van een kort geding op 28 maart 2017 oordeelde de Haagse voorzieningenrechter dat ECO Toilet B.V. puntenaftrek mocht krijgen tijdens een aanbesteding. Dit kwam doordat zij geen implementatieplan had ingediend terwijl dat wel was vereist. Eigenlijk niet zo opvallend, ware het niet dat ECO Toilet de huidige leverancier was en dat de opdracht identiek was aan hun huidige diensten. Het was dus voor ECO Toilet overbodig om over implementatie na te denken. Toch was het voor de rechter een vereiste.

Het ging hier om een Europese aanbesteding van het Ministerie van Defensie voor de inhuur van mobiele sanitaire voorzieningen. Er werd gezocht naar de partij met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De kwaliteit was verdeeld in de subcriteria ‘continuïteit in de uitvoering’ en ‘implementatieplan’. Voor beide criteria konden inschrijvers maximaal 50 punten verdienen.

ECO Toilet stelde tijdens de inlichtingenfase de vraag hoe zij als huidige leverancier een implementatieplan moesten opstellen. Het antwoord was dat ze een plan moesten indienen alsof ze een nieuwe leverancier waren. ECO Toilet schreef zich in voor de aanbesteding, maar in hun inschrijving meldden ze dat er geen implementatie nodig zou zijn als zij de opdracht zouden krijgen.

Het was een teleurstelling voor ECO Toilet toen ze ontdekten dat hun inschrijving niet de beste prijs-kwaliteitverhouding had volgens Defensie. Uit de feedback bleek dat ECO Toilet slechts 30 van de 50 haalbare punten voor het onderdeel ‘Implementatieplan’ had gescoord. Hier was ECO Toilet het niet mee eens en zij stelden dat er geen implementatie nodig zou zijn aangezien zij al de leverancier waren.

De voorzieningenrechter had weinig woorden nodig om het bezwaar van ECO Toilet te verwerpen. Hoewel ECO Toilet als huidige leverancier in een andere positie is, dient de aanbestedingsprocedure eerlijke concurrentie te waarborgen. Het gelijkheidsbeginsel betekent dat de inschrijving van de zittende leverancier vergelijkbaar moet zijn met die van andere inschrijvers. Omdat ECO Toilet het gevraagde implementatieplan niet had ingediend, was de aftrek van punten terecht.

Dit roept vragen op over de effectiviteit van de aanbestedingsregels. Aan de ene kant zorgen ze voor eerlijke concurrentie, maar aan de andere kant kunnen ze inefficiënt zijn. Het is onduidelijk of de diensten van de nieuwe leverancier de beste prijs-kwaliteitverhouding bieden. Pianoo’s voormalig directeur, Wouter van Stolwijk, heeft onlangs opgeroepen tot afschaffing van de aanbestedingsregels omdat ze onwerkbaar en contraproductief zouden zijn. Dit geval met ECO Toilet zal waarschijnlijk zijn standpunt versterken.

Bron: Rechtbank Den Haag 20 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2971

Meer weten? Neem contact op via e-mail: m.jongmans@www.banning.nl