Onderzoek ACM leidt tot wijziging in werkwijze van huurbemiddelaars: Wat is er veranderd?

06 oktober 2014

Op 1 januari 2015 gaan drie grote huurbemiddelaars van start met een nieuwe aanpak, aldus de resultaten van een onderzoek door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De inspectie van deze huurbemiddelaars begon in 2012 omdat het vermoeden bestond dat deze bemiddelaars oneerlijke handelspraktijken hanteerden. Door nu hun aanpak te wijzigen, voorkomen deze huurbemiddelaars mogelijke vervolging.

De ACM, de rechtsopvolger van de Consumentenautoriteit, controleert de huurbemiddelingsmarkt. Via haar consumentenwebsite, Consuwijzer.nl, informeert de ACM het publiek. Huurbemiddelaars mogen bijvoorbeeld registratie- en bemiddelingskosten aanrekenen. De kosten hoeven echter niet door de consument betaald te worden als, kort gezegd, de bemiddelaar van de verhuurder de opdracht heeft gekregen om de woning aan te bieden en de verhuurder al een vergoeding heeft betaald voor die bemiddeling. In de wet staat namelijk een verbod op het aanrekenen van dubbele courtage (artikel 7:417 BW). Dit verbod geldt niet als de bemiddeling betrekking heeft op de verhuur van een deel van een zelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld kamers, etages, etc).

Dit voorschrift is belangrijk voor een goede werking van de markt en voorkomt belangenverstrengeling bij de huurbemiddelaar. Een bemiddelaar die tegen deze regels ingaat, overtreedt niet alleen artikel 7:417 BW, maar maakt mogelijk ook gebruik van oneerlijke handelspraktijken. Dit is in strijd met de wet en ondermijnt het door de wetgever gewenste niveau van consumentenbescherming.

Na signalen uit de markt dat er sprake kon zijn van onwettige huurbemiddeling, heeft de ACM besloten om in november 2012 een onderzoek te starten. Het resultaat van dit onderzoek waren onderhandelingen met drie grote huurbemiddelaars, die elk eind juli 2014 een schriftelijke toezegging hebben gedaan aan de ACM. Ze beloofden hun huidige werkwijzen te wijzigen en in de toekomst anders te werk te gaan.

Deze toezeggingen anticiperen op een voorgestelde wetswijziging over dubbele opdrachten (artikel 7:417 BW). Deze beoogt om artikel 7:417 BW uit te breiden en dwingend van toepassing te verklaren op de verhuur van een deel van een zelfstandige woonruimte.

Anita Vegter, een bestuurslid van de ACM, hoopt dat deze toezeggingen effect zullen hebben op de hele branche: “We treden op tegen oneerlijke handelspraktijken die consumenten en bedrijven die zich wel aan de regels houden, schaden. Met deze aanpak hopen we op een brede omslag in de branche, zodat ook andere huurbemiddelaars hun werkwijze zullen aanpassen. Toekomstige huurders mogen niet langer worden geconfronteerd met onterechte bemiddelingskosten.”

Aan toezeggingen bij de ACM zitten echter enkele mitsen en maren. Hoewel een partij wel gebonden is aan een schriftelijke toezegging bij de ACM, is dit geen overeenkomst en ook geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het is eerder een gerechtelijke uitspraak waarmee een partij aangeeft bereid te zijn haar werkwijze aan te passen. Het impliceert geen schuld of overtreding van een wet en erkent ook niet de uitleg van bepaalde wetsartikelen door de ACM.

Wil je meer weten? Neem contact op met Lucinda van Dam – van den Broek of Adriaan Buyserd. En om op de hoogte te blijven, download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.